creator Kurose, Tomoyuki; Asai, Youko; Mori, Emiko; Daitoku, Daisuke; Kawamata, Seiichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 55
issue Issue 3
date of issued 2006-09
creator Takemoto, Hidenori; Yoshimura, Osamu; Moriyama, Hideki; Imagita, Hidetaka; Shirahama, Kunji; Kawamata, Seiichi; Kajihara, Hiroki; Tobimatsu, Yoshiko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 2
date of issued 2007-09-28
SelfDOI 10.15027/28528
creator Matsuura, Natsue; Kawamata, Seiichi; Ozawa, Junya; Kai, Satoru; Sakakima, Harutoshi; Abiko, Sachiko;
journal title Anatomical Science International
volume Volume 77
issue Issue 3
date of issued 2002-09
creator Sakakima, Harutoshi; Kawamata, Seiichi; Kai, Satoru; Ozawa, Junya; Matsuura, Natsue;
journal title Archives of Histology and Cytology
volume Volume 63
issue Issue 5
date of issued 2000
creator Matsuura, Natsue; Kawamata, Seiichi; Ozawa, Junya; Kai, Satoru; Sakakima, Harutoshi; Abiko, Sachiko;
journal title Archives of Histology and Cytology
volume Volume 64
issue Issue 4
date of issued 2001
creator Kawamata, Seiichi; Ozawa, Junya; Hashimoto, Masakazu; Kurose, Tomoyuki; Shinohara, Harumichi;
journal title Archives of Histology and Cytology
volume Volume 66
issue Issue 3
date of issued 2003
creator Daitoku, Daisuke; Kurose, Tomoyuki; Mori, Emiko; Hashimoto, Masakazu; Kawamata, Seiichi;
journal title Archives of Histology and Cytology
volume Volume 70
issue Issue 1
date of issued 2007
creator Kawamata, Seiichi; Kodera, Haruo;
journal title Anatomical Science International
volume Volume 79
issue Issue 3
date of issued 2004-09
creator Ando, Yuko; Kurose, Tomoyuki; Usami, Seigo; Hayakawa, Minoru; Kawamata, Seiichi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 2006-12-28
SelfDOI 10.15027/19825
creator Kurose, Tomoyuki; Kodera, Haruto; Aoyama, Hirohiko; Kawamata, Seiichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 53
issue Issue 3/4
date of issued 2004-12
creator Abiko, Sachiko; Matsuura, Natsue; Kawamata, Seiichi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 2
issue Issue 1
date of issued 2002-09-30
SelfDOI 10.15027/230
creator Kawamata, Seiichi; Murai, Midori;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 1
issue Issue 1
date of issued 2001
SelfDOI 10.15027/215