creator Hoshi, Masaharu; Takada, Jun; Ishikawa, Masayori; Asou, Hiroya; Endou, Satoru; Yamamoto, Masayoshi; Yoshikawa, Isao; Takatuji, Toshihiro; Kimura, Akiro; Ootaki, Megu;
creator Hoshi, Masaharu; Endou, Satoru; Okamoto, Tetsuji; Kawano, Noriyuki; Taooka, Yasuyuki; Tanaka, Kenichi; Takada, Jun; Yamamoto, Masayoshi; Kimura, Akiro; Ootaki, Megu; Katayama, Hiroaki;
creator Hoshi, Masaharu; Ohtaki, Megu; Takada, Jun; Endo, Satoru;
creator Hoshi, Masaharu; Takada, Jun; Asou, Hiroya; Endo, Satoru; Yamamoto, Masayoshi; Yoshikawa, Isao; Takatuji, Toshihiro; Kimura, Akiro; Ohtaki, Megu;
creator Hoshi, Masaharu; Endo, Satoru; Tanaka, Kenichi; Katayama, Hiroaki; Ohtaki, Megu; Okamoto, Tetsuji; Toyoda, Shin; Kawano, Noriyuki; Harada, Yuka; Yamamoto, Masayoshi; Kimura, Akiro;
creator Hoshi, Masaharu; Endo, Satoru; Tanaka, Kenichi; Onizuka, Yoshihiko; Kamiya, Kenji; Hieda, Kotaro; Uehara, Shuzo; Ohtaki, Megu;
creator Kawano, Noriyuki; Hirabayashi, Kyoko; Matsuo, Masatsugu; Hiraoka, Takashi; Hoshi, Masaharu; Muldagaliev, Talgat; Apsalikov, Kazbek; Ohtaki, Megu;
journal title IPSHU研究報告シリーズ
issue Issue 41
date of issued 2009-01
creator Rahman, Mohd. Muzibur; Satoh, Kenichi; Otani, Keiko; Kambe, Masayuki; Ohtaki, Megu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-03
creator Enomoto, Yumi; Ushijima, Masaru; Miyata, Satoshi; Matsuura, Masaaki; Ohtaki, Megu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 1
date of issued 2008-03
creator Hirabayashi, Kyoko; Kawano, Noriyuki; Ohtaki, Megu; Harada, Yuka; Harada, Hironori; Muldagaliyev, Talgat; Apsalikov, Kazbek; Hoshi, Masaharu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 1
date of issued 2008-03
creator Nijiati, Keyoumu; Satoh, Kenichi; Otani, Keiko; Kimata, Yukie; Ohtaki, Megu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 2
date of issued 2008-06
creator Dokhi, Mohammad; Ohtaki, Megu; Hiyama, Eiso;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 58
issue Issue 1
date of issued 2009-03
creator Yanagihara, Hirokazu; Ohtaki, Megu;
journal title Communications in Statistics Simulation and Computation
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 2003-01
creator Satoh, Kenichi; Yanagihara, Hirokazu; Ohtaki, Megu;
journal title Communications in Statistics Simulation and Computation
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 2003-01
creator Arcana, I Made; Ohtaki, Megu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 1
date of issued 2005-03
creator Yamasaki, Fumiyuki; Sugiyama, Kazuhiko; Ohtaki, Megu; Takeshima, Yukio; Abe, Nobukazu; Akiyama, Yuuji; Takaba, Junko; Vishwa, Jeet Amatya; Saitou, Taiichi; Kajiwara, Yoshinori; Hanaya, Ryosuke; Kurisu, Kaoru;
journal title European Journal of Radiology
volume Volume 73
issue Issue 3
date of issued 2010-03
creator Ohtaki, Megu; Otani, Keiko; Hiyama, Keiko; Kamei, Naomi; Satoh, Kenichi; Hiyama, Eiso;
journal title BMC Bioinformatics
volume Volume 11
issue Issue 183
date of issued 2010-04-12
creator Aoyama, Michio; Kawano, Noriyuki; Koizumi, Toshio; Okada, Takao; Okada, Yoshihiro; Ohtaki, Megu; Tanikawa, Takahiro;
journal title IPSHU English Research Report Series
issue Issue 28
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33620
creator Tonda, Tetsuji; Satoh, Kenichi; Otani, Keiko; Sato, Yuya; Maruyama, Hirofumi; Kawakami, Hideshi; Tashiro, Satoshi; Hoshi, Masaharu; Ohtaki, Megu;
journal title IPSHU English Research Report Series
issue Issue 28
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33625