creator Kajiyama, Masashi; Kouzaka, Hidenori; Shiro, Kazuki; Takahashi, Nozomu; Matsushima, Mitsuru; Asakura, Atsushi; Ueda, Atsumi; Itou, Keiko; Mutaguchi, Tatsumi; Kawai, Norimune; Ujima, Kazuhito; Hayashida, Masashi; Kawaguchi, Maki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 44
date of issued 2016-03-24
creator Matsutani, Norie; Kawai, Norimune; Kawaguchi, Maki; Murakami, Rie; Fukumoto, Hiromi;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 14
date of issued 2016-03
creator Nakamura, Tomomi; Kawai, Norimune; Murakami, Rie; Kawaguchi, Maki; Fukumoto, Hiromi;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 14
date of issued 2016-03
creator 広島大学大学院教育学研究科附属特別支援教育実践センター; Nagasawa, Taiko; Horn, Christy A.; Ochiai, Toshiro; Saitou, Yumiko; Noguchi, Akina; Kawai, Norimune;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 14
date of issued 2016-03
creator Satoh, Akiko; Tanimoto, Tadaaki; Hayashida, Masashi; Kawai, Norimune;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 13
date of issued 2015-03
creator Vanryckeghem, Martine; Kawai, Norimune;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 13
date of issued 2015-03
creator Kawai, Norimune; Nosaki, Hitomi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 63
date of issued 2014-12-19
creator Nagasawa, Taiko; Kawai, Norimune;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part I
volume Volume 20
date of issued 1998-01
creator Tanimoto, Tadaaki; Hayashida, Masashi; Kawai, Norimune;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 12
date of issued 2014-03
SelfDOI 10.15027/35463
creator Fujii, Asuka; Kawai, Norimune; Yaeda, Jun; Ochiai, Toshiro;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 12
date of issued 2014-03
SelfDOI 10.15027/35460
creator Forlin, Chris; Kawai, Norimune; Ochiai, Toshiro; Ashida, Chie; Higuchi, Satoshi;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 12
date of issued 2014-03
SelfDOI 10.15027/35459
creator Tanimoto, Tadaaki; Hayashida, Masashi; Kawai, Norimune; Hendar, Ola;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 12 別冊
date of issued 2014-03
SelfDOI 10.15027/35456
creator Aoki, Tazuko; Kawai, Norimune; Yamada, Tsuyoshi; Miyazaki, Hiroshi; Atarashi, Shigeyuki;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 62
date of issued 2013-12-20
SelfDOI 10.15027/35327
creator Kawai, Norimune; Healey, E. Charles; Nagasawa, Taiko; Vanryckeghem, Martine;
journal title Journal of Communication Disorders
volume Volume 45
issue Issue 5
date of issued 2012
creator Kawai, Norimune; Healey, E. Charles; Carrell, Thomas D;
journal title Journal of Communication Disorders
volume Volume 45
issue Issue 3
date of issued 2012
creator Kajiyama, Masashi; Nakayama, Miyo; Kouzaka, Hidenori; Shiro, Kazuki; Odahara, Mai; Fujii, Tomoko; Hiwada, Yusuke; Nishi, Tsutomu; Ochiai, Toshiro; Wakamatsu, Akihiko; Kawai, Norimune; Chikurinji, Takeshi; Ujima, Kazuhito; Hayashida, Masashi; Kifune, Noriyuki; Mutaguchi, Tatsumi; Tanimoto, Tadaaki; Honma, Takanobu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 41
date of issued 2013-03-22
SelfDOI 10.15027/34670
creator Fujii, Asuka; Kawai, Norimune; Ochiai, Toshiro;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 11
date of issued 2013-03
SelfDOI 10.15027/34523
creator Kawai, Norimune; Fujii, Asuka; Saito, Ai;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 11
date of issued 2013-03
SelfDOI 10.15027/34522
creator Kawai, Norimune; Fujii, Asuka;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 61
date of issued 2012-12-21
SelfDOI 10.15027/33971
creator Kawai, Norimune; Matsutani, Norie;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 61
date of issued 2012-12-21
SelfDOI 10.15027/33970