creator Suwa, Hidehiro; Hayashi, Takashi; Takatani, Tetsuya; Yuto, Sadamune;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 11
date of issued 2018-03-16
creator Hayashi, Takashi; Yonezawa, Takashi; Fujii, Hitomi;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 11
date of issued 2018-03-16
creator Kohzaka, Hidenori; Niiya, Kazuyuki; Amano, Shinichi; Nakamaru, Satoshi; Sakata, Kohei; Tani, Eiji; Ikeda, Satoshi; Hayashi, Takashi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 45
date of issued 2017-03-31
creator Hayashi, Takashi; Yonezawa, Takashi; Fujii, Hitomi;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Yonezawa, Takashi; Miyoshi, Takafumi; Hayashi, Takashi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 65
date of issued 2016-12-22
creator Kouzaka, Hidenori; Niiya, Kazuyuki; Amano, Shinichi; Nakamaru, Satoshi; Sakata, Kohei; Tani, Eiji; Ikeda, Satoshi; Hayashi, Takashi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 44
date of issued 2016-03-24
creator Fujii, Tomoko; Odahara, Mai; Nishi, Tsutomu; Mukai, Ayako; Hayashi, Takashi; Wakamatsu, Akihiko;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 47
date of issued 2016-03-18
creator Hayashi, Takashi; Yonezawa, Takashi; Zhou, Lanjun; Kawahara, Yoko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 9
date of issued 2016-03-16
creator Kohzaka, Hidenori; Niiya, Kazuyuki; Amano, Shinichi; Nakamaru, Satoshi; Banmoto, Mitsutoshi; Sakata, Kohei; Tani, Eiji; Hayashi, Takashi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 43
date of issued 2015-03-26
creator Hayashi, Takashi; Yonezawa, Takashi; Zhou, Lanjun; Kawahara, Yoko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
creator Kambara, Kazuyuki; Akiyama, Satoshi; Ishida, Hiroko; Matsumae, Yoshimasa; Hayashi, Takashi; Hayashi, Takehiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 41
date of issued 2013-03-22
SelfDOI 10.15027/34655
creator Kambara, Kazuyuki; Akiyama, Satoshi; Kawaguchi, Hiroshi; Matsumae, Yoshimasa; Hayashi, Takashi; Hayashi, Takehiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 40
date of issued 2012-03-26
SelfDOI 10.15027/32618
creator Inoue, Wataru; Takahashi, Susumu; Ishii, Shinji; Hayashi, Takashi;
journal title Bulletin of Research Center for Educational Study and Practice, Faculty of School Education, Hirosihma University
issue Issue 5
date of issued 1993-03-15
creator Takahashi, Susumu; Inoue, Wataru; Ishii, Shinji; Hayashi, Takashi;
journal title Bulletin of Research Center for Educational Study and Practice, Faculty of School Education, Hirosihma University
issue Issue 4
date of issued 1992-03-25
creator Takahashi, Susumu; Ishihara, Hideo; Inoue, Wataru; Ishii, Shinji; Hayashi, Takashi;
journal title Bulletin of Research Center for Educational Study and Practice, Faculty of School Education, Hirosihma University
issue Issue 3
date of issued 1991-03-25
creator Suzuki, Yumiko; Miyasato, Tomoe; Shimono, Motofumi; Hayashi, Takashi; Nakao, Kyouko; Imanaga, Yasutaka; Edama, Mutsumi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 32
date of issued 2004-03-30
SelfDOI 10.15027/27315
creator Kohyama, Takaya; Kurihara, Shinji; Yonezawa, Takashi; Aoki, Tazuko; Inoue, Wataru; Suzuki, Yumiko; Hayashi, Takashi; Yamauchi, Noritsugu; Asakura, Atsushi; Itoh, Keiko; Ueda, Atsumi; Kihara, Seiichiro; Kimura, Hirokazu; Gondo, Atsuko; Nakamura, Kazuyo; Matsumoto, Hitoshi; Mizobe, Kazushige; Yamasaki, Takahito; Kobayashi, Hideyuki; Tanimoto, Tadaaki; Wakamatsu, Akihiko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 13
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/27225
creator Kohyama, Takaya; Kurihara, Shinji; Wakamoto, Sumio; Inoue, Wataru; Suzuki, Yumiko; Hayashi, Takashi; Yamauchi, Noritsugu; Asakura, Atsushi; Itoh, Keiko; Ueda, Atsumi; Kihara, Seiichiro; Kimura, Hirokazu; Nakamura, Kazuyo; Matsumoto, Hitoshi; Mizobe, Kazushige; Yamasaki, Takahito; Kobayashi, Hideyuki; Tanimoto, Tadaaki; Wakamatsu, Akihiko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 12
date of issued 2006-03-20
SelfDOI 10.15027/27224
creator Asakura, Atsushi; Yamasaki, Hirofumi; Takeshita, Shunji; Asano, Toshihisa; Koga, Nobuyoshi; Hayashi, Takashi;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 10
date of issued 2004-03-20
SelfDOI 10.15027/27038
creator Takahashi, Susumu; Inoue, Wataru; Kohyama, Takaya; Ishii, Shinji; Hayashi, Takashi;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 1
date of issued 1995-03-20
SelfDOI 10.15027/27010