creator Torigoe, Kenji; Ohtsuka, Susumu;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 10
date of issued 2004-03-20
SelfDOI 10.15027/30147
creator Torigoe, Kenji; Tomikawa, Ko; Ohtsuka, Susumu;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 16
date of issued 2010-03-20
SelfDOI 10.15027/29475
creator Torigoe, Kenji; Ohtsuka, Susumu;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 13
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/29311
creator Torigoe, Kenji; Ohtsuka, Susumu;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 12
date of issued 2006-03-20
SelfDOI 10.15027/29308
creator Torigoe, Kenji; Tomikawa, Ko; Ohtsuka, Susumu;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 14
date of issued 2008-03-20
SelfDOI 10.15027/27266
creator Takeshita, Shunji; Torigoe, Kenji; Ohtsuka, Susumu; Kuya, Mitsuo;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 8
date of issued 2002-03-20
SelfDOI 10.15027/27250
creator Torigoe, Kenji; Tomikawa, Ko; Ohtsuka, Susumu;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 17
date of issued 2011-03-20
SelfDOI 10.15027/31299
creator Torigoe, Kenji; Tomikawa, Ko; Ohtsuka, Susumu;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 19
date of issued 2013-03-21
SelfDOI 10.15027/34725
creator Torigoe, Kenji; Tomikawa, Ko; Ohtsuka, Susumu;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 18
date of issued 2012-03-20
SelfDOI 10.15027/32604
creator Sakai, Yoichi; Ochi, Yuuichirou; Tsuboi, Miyuki; Kadota, Tatsuru; Shimizu, Norio; Shoji, Jun; Matsumoto, Kazunori; Mabuchi, Kohji; Kuniyoshi, Hisato; Ohtsuka, Susumu; Hashimoto, Hiroaki;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 49
date of issued 2010-12-24
creator Nagasawa, Kazuya; Ohtsuka, Susumu; Saeki, Seiji; Ohtani, Shuji; Zhu, Gen Hai; Shiomoto, Akihiro;
journal title 遠洋水産研究所研究報告
volume Volume 38
date of issued 2001-03
creator Yamauchi, Takeo; Ohtsuka, Susumu; Nagasawa, Kazuya;
journal title Biogeography : international journal of biogeography, phylogeny, taxonomy, ecology, biodiversity, evolution, and conservation biology
volume Volume 7
date of issued 2005-08-20
creator Nagasawa, Kazuya; Umino, Tetsuya; Uyeno, Daisuke; Ohtsuka, Susumu; Koizumi, Hiroaki;
journal title 魚病研究
volume Volume 43
issue Issue 1
date of issued 2008-03-15
creator Nagasawa, Kazuya; Umino, Tetsuya; Uyeno, Daisuke; Ohtsuka, Susumu;
journal title 日本生物地理学会会報
volume Volume 62
date of issued 2007-12-20
creator Yamaguchi, Atsushi; Ohtsuka, Susumu; Hirakawa, Kazumasa; Ikeda, Tsutomu;
journal title うみ
volume Volume 45
issue Issue 1
date of issued 2007-02-28