creator Funaba, Yuuki; Ozawa, Mio; Fujimoto, Saori; Fukushima, Sayo; Oohira, Mitsuko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 23
issue Issue 1
date of issued 2017-04
creator Yokoo, Kyoko; Tabara, Hiromi; Murakami, Mari; Fujimoto, Saori; Hunaba, Yuki; Ozawa, Mio;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 19
issue Issue 1
date of issued 2013-03
creator Fujimoto, Saori; Yokoo, Kyoko; Nakagomi, Satoko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 2006-12-28
SelfDOI 10.15027/19829
creator Murakami, Mari; Yokoo, Kyoko; Tabara, Hiromi; Fujimoto, Saori; Ozawa, Mio; Funaba, Yuki;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 18
issue Issue 2
date of issued 2012
creator Kido, Yuko; Yokoo, Kyoko; Fukuhara, Rie; Ozawa, Mio; Fujimoto, Saori;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 18
issue Issue 2
date of issued 2012
creator Fujimoto, Saori; Yokoo, Kyoko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 15
issue Issue 2
date of issued 2009-12
creator Yokoo, Kyoko; Nakagomi, Satoko; Fujimoto, Saori;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 14
issue Issue 2
date of issued 2008-10
creator Sakai, Misako; Yokoo, Kyoko; Nakagomi, Satoko; Murakami, Mari; Fujimoto, Saori; Tamura, Masanori;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 13
issue Issue 3
date of issued 2007-12
creator Yokoo, Kyoko; Kusude, Satoshi; Nakagomi, Satoko; Fujimoto, Saori; Murakami, Mari;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 13
issue Issue 3
date of issued 2007-12
creator Nakagomi, Satoko; Kinoshita, Tizuru; Shimoda, Aiko; Yokoo, Kyoko; Murakami, Mari; Fujimoto, Saori;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 13
issue Issue 2
date of issued 2007-03
creator Kinoshita, Tizuru; Nakagomi, Satoko; Shimoda, Aiko; Yokoo, Kyoko; Murakami, Mari; Fujimoto, Saori;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 13
issue Issue 2
date of issued 2007-03
creator Fukaya, Hisako; Yokoo, Kyoko; Nakagomi, Satoko; Murakami, Mari; Fujimoto, Saori;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 13
issue Issue 2
date of issued 2007-03
creator Nakagomi, Satoko; Yokoo, Kyoko; Fujimoto, Saori; Samura, Osamu;
creator Yokoo, Kyoko; Nakagomi, Satoko; Fujimoto, Saori; Uchida, Mieko; Utou, Hiroko; Irie, Akiko; Osanai, Satoko; Muraki, Yukari; Kusuda, Satoshi;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 11
issue Issue 2
date of issued 2005-06
creator Taniguchi, Miki; Yokoo, Kyoko; Nagoshi, Shizuka; Fukuhara, Rie; Tanabe, Misako; Nojiri, Akiyo; Nakagomi, Satoko; Murakami, Mari; Fujimoto, Saori;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 11
issue Issue 1
date of issued 2005-01
creator Yokoo, Kyoko; Irie, Akiko; Uchida, Mieko; Utou, Hiroko; Osanai, Satoko; Muraki, Yukari; Kusuda, Satoshi; Makiuchi, Akiko; Nomura, Masako; Nakashima, Satoshi; Nakagomi, Satoko; Fujimoto, Saori; Murakami, Mari;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 10
issue Issue 2
date of issued 2004-09