creator Ushiki, Ikuo; Yoshino, Yuki; Hayashi, Souta; Kihara, Shin-ichi; Takishima, Shigeki;
journal title The Journal of Supercritical Fluids
volume Volume 158
date of issued 2020-04-01
creator Takishima, Shigeki; Nakamura, Kiyoshito; Sasaki, Masakazu; Masuoka, Hirokatsu;
journal title 石油学会誌
volume Volume 33
issue Issue 5
date of issued 1990-09-01
creator Sasaki, Masakazu; Takishima, Shigeki; Masuoka, Hirokatsu;
journal title 石油学会誌
volume Volume 33
issue Issue 5
date of issued 1990-09-01
creator Sasaki, Masakazu; Takishima, Shigeki; Masuoka, Hirokatsu;
journal title 石油学会誌
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1989-03-01
creator Sato, Yoshiyuki; Chikatsune, Tetsuya; Hayashi, Kazunari; Takishima, Shigeki; Masuoka, Hirokatsu; Yamamoto, Hirokazu; Takasugi, Masanobu;
journal title 成形加工
volume Volume 16
issue Issue 4
date of issued 2004-04-20
creator Takishima, Shigeki; Masuoka, Hirokatsu; Sato, Yoshiyuki; Zhong, Chong li;