creator Tanigawa, Kouichi; Kawamoto, Masashi; Sakai, Hiroshi;
creator Kurokawa, Hiromi; Matsunaga, Aki; Tanaka, Hiroyuki; Hamada, Hiroshi; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 1
date of issued 2008-03
creator Hidaka, Ikuhiro; Kurokawa, Hiromi; Yasuda, Toshimichi; Hamada, Hiroshi; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 58
issue Issue 1
date of issued 2009-03
creator Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kutluk, Abdugheni; Shiba, Kenji; Tsuji, Toshio; Hamada, Hiroshi; Kawamoto, Masashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 58
issue Issue 4
date of issued 2009-12
creator Kato, Takahiro; Kajiyama, Seiji; Hamada, Hiroshi; Kawamoto, Masashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 62
issue Issue 4
date of issued 2013-12
creator Kondo, Takashi; Kusunoki, Shinji; Kuroda, Masahiko; Kawamoto, Masashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 62
issue Issue 4
date of issued 2013-12
creator Maehara, Yasuhiro; Kusunoki, Shinji; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi; Okida, Motoichi; Kinoshita, Hiroyuki; Nakagawa, Itsuo; Nakao, Masakazu; Sasaki, Hiroshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 50
issue Issue 2
date of issued 2001-06
creator Tanaka, Hiroyuki; Yamanoue, Takao; Kuroda, Masahiko; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 50
issue Issue 3
date of issued 2001-09
creator Shiroyama, Kazuhisa; Izumi, Hiromichi; Kubo, Takashi; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 50
issue Issue 4
date of issued 2001-12
creator Saeki, Noboru; Az-Ma, Toshiharu; Fujii, Kohyu; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 1
date of issued 2000-03
creator Maehara, Yasuhiro; Mukaida, Keiko; Hiyama, Eiso; Morio, Michio; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 48
issue Issue 1
date of issued 1999-03
creator Kawamoto, Masashi; Fujii, Kohyu; Yuge, Osafumi; Morio, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 4
date of issued 1989-12
creator Nakanuno, Ryuichi; Yasuda, Toshimichi; Hamada, Hiroshi; Yoshikawa, Hiroshi; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 3
date of issued 2015-09
creator Kurita, Shigeaki; Kawamoto, Masashi; Hidaka, Syozo; Yuge, Osafumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 52
issue Issue 4
date of issued 2003-12
creator Yasuda, Toshimichi; Kanno, Masamoto; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi; Ninomiya, Yuichi;
journal title The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology
volume Volume 97
issue Issue 4
date of issued 2005-12
creator Gaus, Syafruddin; Moriwaki, Katsuyuki; Suyama, Hidemichi; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 52
issue Issue 3
date of issued 2003-09
creator Kusunoki, Shinji; Tanigawa, Koichi; Kondo, Takashi; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
journal title Resuscitation
volume Volume 80
issue Issue 10
date of issued 2009-10
creator Fukuda, Hideki; Saeki, Noboru; Yasuda, Toshimichi; Oshita, Kyoko; Nakamura, Ryuji; Haraki, Toshiaki; Kondo, Takashi; Kato, Takahiro; Miyoshi, Hirotsugu; Taguchi, Shima; Sanuki, Michiyoshi; Niinai, Hiroshi; Hamada, Hiroshi; Kawamoto, Masashi;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2019-03-01
creator Ishii, Tomomi; Sanuki, Michiyoshi; Kato, Takahiro; Yasuda, Toshimichi; Haraki, Toshiaki; Kawamoto, Masashi;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2019-03-01