creator Hayashi, Takehiro;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part II
volume Volume 9
date of issued 1986-12-25
creator Hayashi, Takehiro; Yoshimura, Norihisa; Yoshino, Gensei;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part II
volume Volume 10
date of issued 1987-12-25
creator Hayashi, Takehiro; Suzuki, Morihisa; Yoshimura, Norihisa; Yoshino, Gensei;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part II
volume Volume 13
date of issued 1991-01-31
creator Hayashi, Takehiro;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part II
volume Volume 17
date of issued 1995-01-20
creator Hayashi, Takehiro; Tatsukami, Minako; Yoshino, Gensei;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part II
volume Volume 20
date of issued 1998-01
creator Hayashi, Takehiro; Fujikawa, Yoshinori; Kotoyama, Nobutaka; Kitadai, Hideyuki; Tanaka, Masaki; Kanamal, Machiko; Suga, Takaaki; Yoshimura, Norihisa;
journal title Bulletin of Research Center for Educational Study and Practice, Faculty of School Education, Hirosihma University
issue Issue 1
date of issued 1989-03-30
creator Hayashi, Takehiro; Tamai, Motohiro; Fujiwara, Yoshinori; Suzuki, Morihisa; Yoshimura, Norihisa;
journal title Bulletin of Research Center for Educational Study and Practice, Faculty of School Education, Hirosihma University
issue Issue 3
date of issued 1991-03-25
creator Hayashi, Takehiro; Tanaka, Masaki; Arita, Masashi; Suzuki, Morihisa;
journal title Bulletin of Research Center for Educational Study and Practice, Faculty of School Education, Hirosihma University
issue Issue 5
date of issued 1993-03-15
creator Yamasaki, Hirofumi; Nagata, Yuichi; Hayashi, Takehiro; Suzuki, Morihisa;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 55
date of issued 2007-03-28
SelfDOI 10.15027/18301
creator Yamasaki, Hirofumi; Nishimura, Tomonori; Hayashi, Takehiro; Suzuki, Morihisa;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 55
date of issued 2007-03-28
SelfDOI 10.15027/18302
creator Yoshidomi, Kenichi; Hayashi, Takehiro; Yamasaki, Hirofumi;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 17
date of issued 2011-03-20
SelfDOI 10.15027/31291
creator Yoshidomi, Kenichi; Yamasaki, Hirofumi; Hayashi, Takehiro;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 17
date of issued 2011-03-20
SelfDOI 10.15027/31292
creator Sugita, Taiichi; Sida, Masakuni; Kajiyama, Kousei; Utsumi, Ryouichi; Inoue, Junichi; Ohgata, Yusuke; Sasaki, Yasuko; Shiraga, Masaya; Hiramatsu, Atsushi; Hayashi, Takehiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 42
date of issued 2014-03-24
SelfDOI 10.15027/35853
creator Kambara, Kazuyuki; Akiyama, Satoshi; Ishida, Hiroko; Matsumae, Yoshimasa; Hayashi, Takashi; Hayashi, Takehiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 41
date of issued 2013-03-22
SelfDOI 10.15027/34655
creator Kambara, Kazuyuki; Akiyama, Satoshi; Kawaguchi, Hiroshi; Matsumae, Yoshimasa; Hayashi, Takashi; Hayashi, Takehiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 40
date of issued 2012-03-26
SelfDOI 10.15027/32618
creator Doi, Toru; Hikita, Atsushi; Nozoe, Susumu; Furuse, Kentaro; Yoshidomi, Kenichi; Hayashi, Takehiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 40
date of issued 2012-03-26
SelfDOI 10.15027/32629
creator Kurose, Motoo; Imasaki, Hideaki; Sugino, Kiyotaka; Miyake, Masami; Abe, Tetsuhisa; Amano, Hideki; Kambara, Kazuyuki; Kanoe, Hiroaki; Matsumae, Yoshimasa; Mimasu, Masanori; Oda, Takafumi; Yanagihara, Hironori; Hagihara, Emi; Aramori, Noriyuki; Izumoto, Seiko; Okuno, Masatsugu; Kunimoto, Ikuko; Tanaka, Akiko; Yamamoto, Takaharu; Matsumoto, Hitoshi; Kobara, Tomoyuki; Kimura, Hirokazu; Ueda, Atsumi; Teragaito, Masakazu; Hayasi, Takehiro; Koga, Nobuyoshi; Hamamoto, Yoshiyasu; Wakamoto, Sumio; Hitokuwada, Toru; Matsuda, Yasusada; Higashikawa, Yasuo; Mada, Yasuhiro; Tashima, Shunzo; Fukazawa, Seiji; Yanase, Yosuke; Funatsu, Morihisa; Kobayashi, Hideyuki; Kohyama, Takaya; Suzukia, Yasuyuki; Ishii, Shinji;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 36
date of issued 2004-03-31
creator Kanoe, Hiroaki; Hayashi, Takehiro; Koga, Nobuyoshi;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 36
date of issued 2004-03-31
creator Kanoe, Hiroaki; Arita, Masashi; Nishii, Shoji; Yoshihara, Kentaro; Nakata, Takashi; Kitagawa, Ryuji; Yamasaki, Hirofumi; Hayashi, Takehiro; Suzuki, Morihisa;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 30
date of issued 2002-03-28
SelfDOI 10.15027/27300