creator Sugita, Taiichi; Sida, Masakuni; Kajiyama, Kousei; Utsumi, Ryouichi; Inoue, Junichi; Ohgata, Yusuke; Sasaki, Yasuko; Shiraga, Masaya; Hiramatsu, Atsushi; Hayashi, Takehiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 42
date of issued 2014-03-24
SelfDOI 10.15027/35853
creator Tuswadi; Hayashi, Takehiro;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 19
issue Issue 3
date of issued 2013-03-29
SelfDOI 10.15027/35040
creator Kambara, Kazuyuki; Akiyama, Satoshi; Ishida, Hiroko; Matsumae, Yoshimasa; Hayashi, Takashi; Hayashi, Takehiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 41
date of issued 2013-03-22
SelfDOI 10.15027/34655
creator Doi, Toru; Hikita, Atsushi; Nozoe, Susumu; Furuse, Kentaro; Yoshidomi, Kenichi; Hayashi, Takehiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 40
date of issued 2012-03-26
SelfDOI 10.15027/32629
creator Kambara, Kazuyuki; Akiyama, Satoshi; Kawaguchi, Hiroshi; Matsumae, Yoshimasa; Hayashi, Takashi; Hayashi, Takehiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 40
date of issued 2012-03-26
SelfDOI 10.15027/32618
creator Yoshidomi, Kenichi; Yamasaki, Hirofumi; Hayashi, Takehiro;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 17
date of issued 2011-03-20
SelfDOI 10.15027/31292
creator Yoshidomi, Kenichi; Hayashi, Takehiro; Yamasaki, Hirofumi;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 17
date of issued 2011-03-20
SelfDOI 10.15027/31291
creator Hikita, Atsushi; Doi, Toru; Furuse, Kentaro; Nozoe, Susumu; Yoshidomi, Kenichi; Hayashi, Takehiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 39
date of issued 2011-03-24
SelfDOI 10.15027/31263
creator Tsutaoka, Takanori; Sasaki, Yasuko; Nakata, Shinsuke; Hiramatsu, Atsushi; Isozaki, Tetsuo; Koga, Nobuyoshi; Takeshita, Shunji; Torigoe, Kenji; Hayashi, Takehiro; Maehara, Toshinobu; Yuzawa, Masamichi; Arita, Masashi; Inoue, Junichi; Utsumi, Ryouichi; Ohgata, Yusuke; Ogawa, Maki; Kajiyama, Kousei; Shiraga, Masaya;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 39
date of issued 2011-03-24
SelfDOI 10.15027/31254
creator Hayashi, Takehiro; Kambara, Kazuyuki; Akiyama, Satoshi; Okuno, Masatsugu; Tarutani, Hideyuki; Matsumae, Yoshimasa; Kawaguchi, Hiroshi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 39
date of issued 2011-03-24
SelfDOI 10.15027/31221
creator Ochiai, Toshiro; Funatsu, Morihisa; Kifune, Noriyuki; Tanimoto, Tadaaki; Mutaguchi, Tatsumi; Wakamatsu, Akihiko; Kawai, Norimune; Hayashida, Masashi; Hayashi, Takehiro; Shimamoto, Yasushi; Okuno, Masatsugu; Matsuura, Yuki; Hiwada, Yusuke; Odawara, Mai;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 39
date of issued 2011-03-24
SelfDOI 10.15027/31213
creator Hikita, Atsushi; Hayashi, Takehiro; Yoshidomi, Kenichi; Kanoe, Hiroaki; Doi, Toru;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29897
creator Tsutaoka, Takanori; Inoue, Junichi; Utsumi, Ryouichi; Ogawa, Maki; Isozaki, Tetsuo; Koga, Nobuyoshi; Takeshita, Shunji; Torigoe, Kenji; Hayashi, Takehiro; Maehara, Toshinobu; Yuzawa, Masamichi; Arita, Masashi; Ohgata, Yusuke; Kajiyama, Kousei; Sasaki, Yasuko; Shiraga, Masaya; Nakata, Shinsuke; Hiramatsu, Atsushi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29886
creator Ochiai, Toshiro; Funatsu, Morihisa; Kifune, Noriyuki; Mutaguchi, Tatsumi; Tanimoto, Tadaaki; Wakamatsu, Akihiko; Kobayashi, Hideyuki; Kawai, Norimune; Hayashida, Masashi; Hayashi, Takehiro; Shimamoto, Yasushi; Okuno, Masatsugu; Matsuura, Yuki; Oniki, Tomoko; Hiwada, Yusuke;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29852
creator Hayashi, Takehiro; Tanaka, Masaki; Arita, Masashi; Suzuki, Morihisa;
journal title Bulletin of Research Center for Educational Study and Practice, Faculty of School Education, Hirosihma University
issue Issue 5
date of issued 1993-03-15
creator Hayashi, Takehiro; Tamai, Motohiro; Fujiwara, Yoshinori; Suzuki, Morihisa; Yoshimura, Norihisa;
journal title Bulletin of Research Center for Educational Study and Practice, Faculty of School Education, Hirosihma University
issue Issue 3
date of issued 1991-03-25
creator Hayashi, Takehiro; Fujikawa, Yoshinori; Kotoyama, Nobutaka; Kitadai, Hideyuki; Tanaka, Masaki; Kanamal, Machiko; Suga, Takaaki; Yoshimura, Norihisa;
journal title Bulletin of Research Center for Educational Study and Practice, Faculty of School Education, Hirosihma University
issue Issue 1
date of issued 1989-03-30
creator Hayashi, Takehiro; Tatsukami, Minako; Yoshino, Gensei;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part II
volume Volume 20
date of issued 1998-01
creator Hayashi, Takehiro;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part II
volume Volume 17
date of issued 1995-01-20
creator Hayashi, Takehiro; Suzuki, Morihisa; Yoshimura, Norihisa; Yoshino, Gensei;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part II
volume Volume 13
date of issued 1991-01-31