creator Seki, Mitsuhiro; Teishima, Jun; Mochizuki, Hideki; Mutaguchi, Kazuaki; Yasumoto, Hiroaki; Oka, Kiyotaka; Nagamatsu, Hirotaka; Shoji, Koichi; Matsubara, Akio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 62
issue Issue 1
date of issued 2013-03
creator Teishima, Jun; Kenjo, Masahiro; Kobatake, Kohei; Iwamoto, Hideo; Goriki, Akihiro; Oki, Mami; Shoji, Koichi; Miyamoto, Katsutoshi; Masumoto, Hiroshi; Inoue, Shogo; Kobayashi, Kanao; Ohara, Shinya; Kajiwara, Mitsuru; Kimura, Tomoki; Murakami, Yuji; Kaneyasu, Yuko; Nishibuchi, Ikuno; Nagata, Yasushi; Matsubara, Akio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 3
date of issued 2011-09
creator Matsubara, Akio; Tamura, Aki; Matsumura, Syunji; Yokoya, Hitoshi; Maruyama, Satoshi; Kobayashi, Kanao; Kawamoto, Yukihiko; Teishima, Jun; Seki, Mitsuhiro; Usui, Tsuguru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 55
issue Issue 4
date of issued 2006-12
creator Matsubara, Akio; Mutaguchi, Kazuaki; Yasumoto, Hiroaki; Takeshima, Yukio; Teishima, Jun; Seki, Mitsuhiro; Hasegawa, Yasuhiro; Usui, Tsuguru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 55
issue Issue 2
date of issued 2006-06
creator Mita, Koji; Kakehashi, Masayuki; Hasegawa, Yasuhisa; Inoue, Yoji; Shigeta, Masanobu; Matsubara, Akio; Usui, Tsuguru;
journal title Journal of Sexual Medicine
volume Volume 5
issue Issue 12
date of issued 2008
creator Mita, Koji; Shigeta, Masanobu; Kakehashi, Masayuki; Matsubara, Akio; Teishima, Jun; Kato, Masao; Seki, Mitsuhiro; Hasegawa, Yasuhisa; Inoue, Yoji; Usui, Tsuguru;
journal title Maturitas
volume Volume 56
issue Issue 2
date of issued 2007-02
creator Kajiwara, Mitsuru; Inoue, Katsumi; Kato, Masao; Usui, Akihiro; Matsubara, Akio; Usui, Tsuguru;
journal title International Journal of Urology
volume Volume 14
issue Issue 2
date of issued 2007-02
creator Hasegawa, Yasuhisa; Matsubara, Akio; Teishima, Jun; Seki, Mitsuhiro; Mita, Koji; Usui, Tsuguru; Oue, Naohide; Yasui, Wataru;
journal title Cancer Science
volume Volume 98
issue Issue 1
date of issued 2007-01