creator Fukazawa, Seiji;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part I
volume Volume 19
date of issued 1997-01
creator Fukazawa, Seiji; Ishihara, Yoshifumi; Komoda, Yumi;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part I
volume Volume 21
date of issued 1999-01
creator Fukazawa, Seiji;
journal title Bulletin of Research Center for Educational Study and Practice, Faculty of School Education, Hirosihma University
issue Issue 6
date of issued 1994-03-15
creator Ozasa, Toshiaki; Fukazawa, Seiji; Tonoshige, Tatsushi; Sakamoto, Mariko; Zhang, Xiao Jie;
journal title 日本教科教育学会誌
volume Volume 26
issue Issue 4
date of issued 2004-03-30
creator Fukazawa, Seiji; Ozasa, Toshiaki; Kite, Yuriko; Yamashita, Sayoko;
creator Fukazawa, Seiji;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 14
date of issued 1984-08-01
creator Fukazawa, Seiji; Ozasa, Toshiaki;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 34
date of issued 2004-05-01
creator Fukazawa, Seiji;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 59
date of issued 2010-12-24
SelfDOI 10.15027/31037
creator Fukazawa, Seiji;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 57
date of issued 2008-12-26
SelfDOI 10.15027/26079
creator Fukazawa, Seiji; Hiramoto, Mie;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 53
date of issued 2005-03-28
SelfDOI 10.15027/18264
creator Ozasa, Toshiaki; Fukazawa, Seiji; Unekawa, Tadahiko; Ohara, Takashi; Nakamasu, Toshihiro; Masunaga, Akira; Yamane, Seiji; Yamamoto, Kayoko; Shimosuga, Tamami;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 52
date of issued 2004-03-28
SelfDOI 10.15027/18207
creator Ozasa, Toshiaki; Fukazawa, Seiji; Tonoshige, Tatsushi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 51
date of issued 2003-03-28
SelfDOI 10.15027/16185
creator Fukazawa, Seiji; Ozasa, Toshiaki; Matsuo, Saori; Fukutoku, Kiyokazu;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 51
date of issued 2003-03-28
SelfDOI 10.15027/16188
creator Kobara, Tomoyuki; Fukazawa, Seiji; Asakura, Atsushi; Matsuura, Taketo; Matsumiya, Nagako; Ueda, Atsumi; Matsuo, Saori; Kawai, Ayaka; Myodo, Haruna; Kurokawa, Mami; Yokoyama, Ai; Amano, Kohei; Ikeda, Hironori; Sakai, Asami; Okada, Mitsumi; Sakamoto, Ryo; Kikkawa, Shuji; Tsuneyasu, Tomoya; Fujii, Hitomi; Nagasugi, Shigehito; Kano, Daichi; Wakahara, Takashi;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 20
date of issued 2014-03-21
SelfDOI 10.15027/35576
creator Sponseller, Aaron; Hau Khan Mang; Fukazawa, Seiji;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 21
date of issued 2015-03-20
creator Fukazawa, Seiji; Kobara, Tomoyuki; Asakura, Atsushi; Matsuura, Taketo; Matsumiya, Nagako; Iwashita, Shinya; Unoki, Ryoko; Ogawa, Seiji; Ogawa, Maki; Kato, Sayoko; Kawakami, Yuta; Kubota, Daiki; Kuroda, Shingo; Sunada, Shingo; Tsujimoto, Shigeki; Nagai, Honori; Nakamura, Kohei; Yamamoto, Kazuo;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 21
date of issued 2015-03-20
creator Kobara, Tomoyuki; Fukazawa, Seiji; Asakura, Atsushi; Matsuura, Taketo; Matsumiya, Nagako; Sawaguchi, Haruhiko; Shimizu, Noriko; Shoumoto, Keiko; Fukuyama, Osamu; Furuishi, Takuya; Nakamura, Mitsunori; Matsubara, Naoya;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 18
date of issued 2012-03-20
SelfDOI 10.15027/32598
creator Fukazawa, Seiji; Ito, Mika; Yamauchi, Yuka; Morinaga, Kazuhito;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 19
date of issued 2013-03-21
SelfDOI 10.15027/34717
creator Kobara, Tomoyuki; Fukazawa, Seiji; Asakura, Atsushi; Matsuura, Taketo; Matsumiya, Nagako; Butsusaki, Haruna; Yokoi, Ryoya; Otani, Yuki; Seto, Koki; Nishimura, Shotaro; Mori, Reika; Kitamura, Mariko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 19
date of issued 2013-03-21
SelfDOI 10.15027/34724
creator Fukazawa, Seiji; Taki, Yukiko; Umemoto, Saaya; Nakashima, Tamiko; Mao, Jun;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 17
date of issued 2011-03-20
SelfDOI 10.15027/31283