creator Tohmori, Hidetoshi; Inoue, Shiigo; Miyauchi, Miwa; Higashikawa, Koichiro; Ohta, Kouji; Ninomiya, Yoshiaki; Shimasue, Hiroshi; Ono, Shigehiro; Sugiyama, Masaru; Kamata, Nobuyuki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 37
issue Issue 2
date of issued 2005-12-01
creator Higashikawa, Koichiro; Inoue, Shingo; Ninomiya, Yoshiaki; Shigeishi, Hideo; Ono, Shigehiro; Sugiyama, Masaru; Ogawa, Ikuko; Takata, Takashi; Kamata, Nobuyuki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 2
date of issued 2004-12-01
creator Itoh, Yoshiaki; Sugiyama, Masaru; Sakata, Keiko; Ogawa, Ikuko; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 2003-12-01
creator Sakata, Keiko; Shimasue, Hiroshi; Miyauchi, Miwa; Tohmori, Hidetoshi; Itoh, Yoshiaki; Higashikawa, Koichiro; Domen, Tamiko; Ohta, Kouji; Ninomiya, Yoshiaki; Takeda, Eri; Ono, Shigehiro; Ishioka, Yasuki; Nakagawa, Hiroyuki; Nobumori, Takeshi; Shigeishi, Hideo; Tabe, Masaki; Komine, Makiko; Nawa, Akiko; Mizuta, Kuniko; Inoue, Shingo; Sugiyama, Masaru; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
creator Tohmori, Hidetoshi; Ishikawa, Takenori; Ishioka, Yasuki; Ohta, Kouji; Mizuta, Kuniko; Komine, Makiko; Tabe, Masaki; Nawa, Akiko; Sakata, Keiko; Shigeishi, Hideo; Nobumori, Takeshi; Ono, Shigehiro; Takeda, Eri; Nakagawa, Hiroyuki; Shimasue, Hiroshi; Kiyomihara, Masaki; Bhawal, Ujjal; Ninomiya, Yoshiaki; Domen, Tamiko; Higashikawa, Koichiro; Miyauchi, Miwa; Itoh, Yoshiaki; Inoue, Shingo; Sugiyarna, Masaru;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
creator Inoue, Shingo; Ishikawa, Takenori; Itoh, Yoshiaki; Shimasue, Hiroshi; Miyauchi, Miwa; Tohmori, Hidetoshi; Ohta, Kouji; Sugiyama, Masaru; Hachisuka, Eiso;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
creator Shimasue, Hiroshi; Igaki, Koichi; Tohmori, Hidetoshi; Miyauchi, Miwa; Itoh, Yoshiaki; Ohta, Kouji; Sakata, Keiko; Inoue, Shingo; Sugiyama, Masaru; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 2002-12-01
creator Higashikawa, Koichiro; Miyauchi, Miwa; Sugiyama, Masaru; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
creator Inoue, Shingo; Maeda, Kohsaku; Nakajima, Hidemoto; Harada, Tadashi; Yamamoto, Michinao; Itoh, Yoshiaki; Tanaka, Kohji; Sugiyama, Masaru; Ogawa, Ikuko; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1998-06-01
creator Harada, Tadashi; Imada, Shinobu; Inoue, Shingo; Tsujino, Tetsuhiro; Tanaka, Kohji; Sugiyama, Masaru; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1998-06-01
creator Tanaka, Kohji; Ishibashi, Ryuhei; Korenaga, Yoshinari; Shigehira, Tetsuya; Yamamoto, Michinao; Maeda, Kohsaku; Harada, Tadashi; Sugiyama, Masaru; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Harada, Tadashi; Tanaka, Kohji; Kiyomihara, Masaki; Maeda, Kohsaku; イノウエ, シンゴ; Tsujino, Tetsuhiro; Itoh, Yoshiaki; Kata, Kohji; 中島 英元; Yamamoto, Michinao; Sugiyama, Masaru; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Kato, Yukio; Shimizu, M.; Igarashi, A.; Ishii, M.; Kawaguchi, Hiroyuki; Kamata, Nobuyuki; Sugiyama, Masaru; Kurihara, Hidemi; Tsuji, K.; Kawamoto, T.;
journal title Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry, 2006 : the 40th Anniversary of Hiroshima University Faculty of Dentistry
date of issued 2006-01-08