creator AMANO, Kuniki; NISHIKI, Masayuki; YAMANE, Motoi; MATSUYAMA, Toshiya; KATAOKA, Tsuyoshi; TANAKA, Tsuneo; EZAKI , Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 1985-03
creator Kataoka, Tsuyoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 15
date of issued 2018-03-31
creator Yamashita, Kaori; Ueno, Kazumi; Niitani, Mayumi; Amano, Hironobu; Itamoto, Toshiyuki; Moriyama, Michiko; Kataoka, Tsuyoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 10
issue Issue 1
date of issued 2011-12-31
SelfDOI 10.15027/33566
creator Ando, Yukako; Kataoka, Tsuyoshi; Kobayashi, Toshio; Okamura, Hitoshi; Tanaka, Katsutoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 8
issue Issue 1・2
date of issued 2009-12-10
SelfDOI 10.15027/31330
creator Asano, Sanae; Niitani, Mayumi; Aoyama, Nao; Ueno, Kazumi; Uemura, Kenichiro; Murakami, Yoshiaki; Sudo, Takeshi; Suzuki, Takahisa; Hirata, Eiji; Tsutani, Yasuhiro; Kataoka, Tsuyoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 11
issue Issue 2
date of issued 2013-10-31
SelfDOI 10.15027/35256
creator Imai, Takiko; Miyakoshi, Yukiko; Takase, Miyuki; Kawasaki, Hiromi; Kataoka, Tsuyoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 11
issue Issue 2
date of issued 2013-10-31
SelfDOI 10.15027/35255
creator Yokota, Kanako; Kataoka, Tsuyoshi; Okamura, Hitoshi; Miyakoshi, Yukiko; Amano, Hironobu; Itamoto, Toshiyuki;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 7
issue Issue 1
date of issued 2007-12-15
SelfDOI 10.15027/28536
creator Chikamura, Chiho; Kobayashi, Toshio; Ishizaki, Fumiko; Aoi, Satomi; Iida, Tadayuki; Yamagishi, Manaho; Kataoka, Tsuyoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 7
issue Issue 1
date of issued 2007-12-15
SelfDOI 10.15027/28534
creator Ichihara, Takako; Kataoka, Tsuyoshi; Tamura, Ayako; Miyakoshi, Yukiko; Morimoto, Tadaoki; Kuwamura, Yumi; Minagawa, Takako;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 5
issue Issue 1
date of issued 2005-10-31
SelfDOI 10.15027/16453
creator Mizoguchi, Masako; Kataoka, Tsuyoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 1
date of issued 2003-11-28
SelfDOI 10.15027/16427
creator Ozaki, Shinji; Miyata, Yoshihiro; Arita, Michinori; Takahashi, Mamoru; Haruta, Rumi; Asahara, Toshimasa; Kaneko, Mayumi; Kurisu, Kaoru; Kataoka, Tsuyoshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 53
issue Issue 3/4
date of issued 2004-12
creator Yamane, Motoi; Nishiki, Masayuki; Kataoka, Tsuyoshi; Kishi, Naohiko; Amano, Kuniki; Nakagawa, Kenichi; Okumichi, Tsuneo; Naito, Masashi; Ito, Akihiko; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Kataoka, Tsuyoshi; Nishiki, Masayuki; Yamane, Motoi; Kishi, Naohiko; Amano, Kuniki; Okumichi, Tsuneo; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Kohashi, Toshihiko; Kataoka, Tsuyoshi; Haruta, Rumi; Sugino, Keizo; Marubayashi, Seiji; Yahata, Hiroshi; Asahara, Toshimasa; Fujii, Seiji; Arihiro, Koji; Dohi, Kiyohiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 48
issue Issue 1
date of issued 1999-03
creator Marubayashi, Seiji; Tashiro, Hirotaka; Watanabe, Hiroshi; Fudaba, Yasuhiro; Hayamizu, Keisuke; Ohdan, Hideki; Okimasa, Seiji; Katayama, Kohji; Itamoto, Toshiyuki; Haruta, Naoki; Okajima, Masazumi; Kataoka, Tsuyoshi; Sugino, Keizou; Yahata, Hiroshi; Ishikawa, Tetsuo; Fukuda, Yasuhiko; Dohi, Kiyohiko; Asahara, Toshimasa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 2
date of issued 2000-06
creator Ando, Yukako; Kataoka, Tsuyoshi; Okamura, Hitoshi; Tanaka, Katsutoshi; Kobayashi, Toshio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 62
issue Issue 4
date of issued 2013-12
creator Chikamura, Chiho; Iida, Tadayuki; Ishizaki, Fumiko; Aoi, Satomi; Kobayashi, Toshio; Kataoka, Tsuyoshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 3・4
date of issued 2008-12
creator Teramoto, Seiichi; Arihiro, Koji; Koseki, Masato; Kataoka, Tsuyoshi; Asahara, Toshimasa; Ohdan, Hideki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 2
date of issued 2008-06