creator Miyamoto, Koji; Iori, Kazuyuki; Sakamoto, Kazuaki; Kimura, Akio; Qiao, S.; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Journal of Physics-Condensed Matter
volume Volume 20
issue Issue 22
date of issued 2008-06
creator Yaji, Koichiro; Kimura, Akio; Koyama, Michie; Hirai, Chiyuki; Sato, Hitoshi; Shimada, Kenya; Tanaka, Arata; Taniguchi, Masaki;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 97
issue Issue 10
date of issued 2005-04-28
creator Rader, Oliver; Kimura, Akio; Kamakura, Nozomu; An, Ki-Seok; Kakizaki, Akito; Miyanishi, Shintaro; Akinaga, Hiroyuki; Shirai, Masafumi; Shimada, Kenya; Fujimori, Atsushi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 57
issue Issue 2
date of issued 1998-01-01
creator Yaji, Koichiro; Kimura, Akio; Hirai, Chiyuki; Taniguchi, Masaki; Koyama, Michie; Sato, Hitoshi; Shimada, Kenya; Tanaka, Arata; Muro, Takayuki; Imada, Shin; Suga, Shigemasa;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 70
issue Issue 6
date of issued 2004-08-05
creator Suga, Shigemasa; Kimura, Akio; Matsushita, Tomohiro; Sekiyama, Akira; Imada, Shin; Mamiya, Kazutoshi; Fujimori, Atsushi; Takahashi, Hiroki; Mori, Nobuo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 60
issue Issue 7
date of issued 1999-10-15
creator Strocov, Vladimir N.; Claessen, Ralph; Nicolay, Georg; Hüfner, Stefan; Kimura, Akio; Harasawa, Ayumi; Shin, Shik; Kakizaki, Akito; Nilsson, P. O.; Starnberg, H. I.; Blaha, Peter;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 81
issue Issue 22
date of issued 1998-11-30
creator Okabayashi, Jun; Kimura, Akio; Rader, Oliver; Mizokawa, Takashi; Fujimori, Atsushi; Hayashi, Toshiaki; Tanaka, Masaaki;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 64
issue Issue 12
date of issued 2001-09-06
creator Matsushita, Tomohiro; Suga, Shigemasa; Kimura, Akio; Negishi, Hiroshi; Inoue, Masashi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 60
issue Issue 3
date of issued 1999-07-15
creator Sakamoto, Kazuyuki; Harada, Masashi; Kondo, Daiyu; Kimura, Akio; Kakizaki, Akito; Suto, Shozo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 58
issue Issue 20
date of issued 1998-11-15
creator Okabayashi, Jun; Kimura, Akio; Rader, Oliver; Mizokawa, Takashi; Fujimori, Atsushi; Hayashi, Toshiaki; Tanaka, Masaaki;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 58
issue Issue 8
date of issued 1998-08-15
creator Kimura, Akio; Suga, Shigemasa; Shishidou, Tatsuya; Imada, Shin; Muro, Takayuki; Park, Serng-Yerl; Miyahara, Tsuneaki; Kaneko, Takejiro; Kanomata, Takeshi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 56
issue Issue 10
date of issued 1997-09-01
creator Muro, Takayuki; Shishidou, Tatsuya; Oda, Fumihiko; Fukawa, Tadashi; Yamada, Hajime; Kimura, Akio; Imada, Shin; Suga, Shigemasa; Park, Serng-Yerl; Miyahara, Tsuneaki; Sato, Katsuaki;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 53
issue Issue 11
date of issued 1996-03-15
creator Kamakura, Nozomu; Kimura, Akio; Saitoh, Tomihoko; Rader, Oliver; An, Ki-Seok; Kakizaki, Akito;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 73
issue Issue 9
date of issued 2006-03-24
creator Okabayashi, Jun; Kimura, Akio; Mizokawa, Takashi; Fujimori, Atsushi; Hayashi, Toshiaki; Tanaka, Masaaki;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 59
issue Issue 4
date of issued 1999-01-15
creator Rader, Oliver; Pampuch, Carsten; Shikin, Alexander M.; Gudat, Wolfgang; Okabayashi, Jun; Mizokawa, Takashi; Fujimori, Atsushi; Hayashi, Toshiaki; Tanaka, Masaaki; Tanaka, Arata; Kimura, Akio;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 69
issue Issue 7
date of issued 2004-02-06
creator Kimura, Akio; Matsuno, Jobu; Okabayashi, Jun; Fujimori, Atsushi; Shishidou, Tatsuya; Kulatov, Erkin; Kanomata, Takeshi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 63
issue Issue 22
date of issued 2001-05-24
creator Shishidou, Tatsuya; Imada, Shin; Muro, Takayuki; Oda, Fumihiko; Kimura, Akio; Suga, Shigemasa; Miyahara, Tsuneaki; Kanomata, Takeshi; Kaneko, Takejiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 55
issue Issue 6
date of issued 1997-02-01
creator Rader, Oliver; Mizokawa, Takashi; Fujimori, Atsushi; Kimura, Akio;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 64
issue Issue 16
date of issued 2001-10-08
creator Hayashi, Kei; Sawada, Masahiro; Harasawa, Ayumi; Kimura, Akio; Kakizaki, Akito;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 64
issue Issue 5
date of issued 2001-07-21
creator Tanaka, Akinori; Tamura, Koji; Tsunematsu, Hiroshi; Takahashi, Kazutoshi; Hatano, Masayuki; Suzuki, Shoji; Sato, Shigeru; Kunii, Satoru; Harasawa, Ayumi; Kimura, Akio; Kakizaki, Akito;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 56
issue Issue 12
date of issued 1997-09-15