creator Miyamoto, Koji; Kimura, Akio;
journal title Journal of the Vacuum Society of Japan
volume Volume 52
issue Issue 11
date of issued 2009-11-20
creator Kuroda, Kenta; Miyahara, Hirokazu; Ye, Mao; Eremeev, S. V.; Koroteev, Yu. M.; Krasovskii, E. E.; Chulkov, E. V.; Hiramoto, Shozo; Moriyoshi, Chikako; Kuroiwa, Yoshihiro; Miyamoto, Koji; Okuda, Taichi; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Ueda, Yoshifumi; Kimura, Akio;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 108
issue Issue 20
date of issued 2012
creator Miyamoto, Koji; Kimura, Akio; Kuroda, Kenta; Okuda, Taichi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Donath, M.;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 108
issue Issue 6
date of issued 2012
creator Kim, Sunghun; Ye, Mao; Kuroda, Kenta; Yamada, Yohei; Krasovskii, E. E.; Chulkov, E. V.; Miyamoto, Koji; Nakatake, Masashi; Okuda, Taichi; Ueda, Yoshifumi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Kimura, Akio;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 107
issue Issue 05
date of issued 2011
creator Okamoto, Kazuaki; Kuroda, Kenta; Miyahara, Hirokazu; Miyamoto, Koji; Okuda, Taichi; Aliev, Z. S.; Babanly, M. B.; Amiraslanov, I. R.; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Samorokov, D. A.; Menshchikova, T. V.; Chulkov, E. V.; Kimura, Akio;
journal title Physical Review B
volume Volume 86
issue Issue 19
date of issued 2012
creator Miyamoto, Koji; Kimura, Akio; Okuda, Taichi; Shimada, Kenya; Iwasawa, Hideaki; Hayashi, Hirokazu; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Donath, M.;
journal title Physical Review B
volume Volume 86
issue Issue 16
date of issued 2012
creator Ye, Mao; Eremeev, S. V.; Kuroda, Kenta; Krasovskii, E. E.; Chulkov, E. V.; Takeda, Yukiharu; Saito, Yuji; Okamoto, Kazuaki; Zhu, S. Y.; Miyamoto, Koji; Arita, Masashi; Nakatake, Masashi; Okuda, Taichi; Ueda, Yoshifumi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Kimura, Akio;
journal title Physical Review B
volume Volume 85
issue Issue 20
date of issued 2012
creator Ito, Keita; Harada, Kazunori; Toko, Kaoru; Ye, Mao; Kimura, Akio; Takeda, Yukiharu; Saitoh, Yuji; Akinaga, Hiro; Suemasu, Takashi;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 99
issue Issue 25
date of issued 2011
creator Okuda, Taichi; Miyamoto, Koji; Miyahara, Hirokazu; Kuroda, Kenta; Kimura, Akio; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Review of scientific instruments
volume Volume 82
issue Issue 10
date of issued 2011-10-21
creator Ueno, Tetsuro; Sawada, Masahiro; Kishimizu, Yusuke; Kimura, Akio; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Review of Scientific Instruments
volume Volume 83
issue Issue 12
date of issued 2012-12-19
creator Ueno, Tetsuro; Sawada, Masahiro; Furumoto, Kazuhito; Tagashira, Tetsuro; Tohoda, Satoshi; Kimura, Akio; Haraguchi, Shinya; Tsujikawa, Masahito; Oda, Tatsuki; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physical Review B
volume Volume 85
issue Issue 22
date of issued 2012-06-11
creator Kimura, Akio; Krasovskii, E. E; Nishimura, R; Miyamoto, Koji; Kadono, Toshiharu; Kanomaru, K; Chulkov, E. V; Bihlmayer, G; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 105
issue Issue 7
date of issued 2010-08-13
creator Kuroda, Kenta; Arita, Masashi; Miyamoto, Koji; Ye, Mao; Jiang, Jian; Kimura, Akio; Krasovskii, E. E; Chulkov, E. V; Iwasawa, Hideaki; Okuda, Taichi; Shimada, Kenya; Ueda, Yoshifumi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 105
issue Issue 7
date of issued 2010-08-10
creator Ye, Mao; Kimura, Akio; Miura, Yoshio; Shirai, Masafumi; Cui, Yi-tao; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Ueda, Shigenori; Kobayashi, Keisuke; Kainuma, Ryosuke; Shishido, Toetsu; Fukushima, K; Kanomata, Takeshi;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 104
issue Issue 17
date of issued 2010-04-26
creator Miyamoto, Koji; Iori, Kazuyuki; Sakamoto, Kazuaki; Kimura, Akio; Qiao, S.; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Journal of Physics-Condensed Matter
volume Volume 20
issue Issue 22
date of issued 2008-06
creator Strocov, Vladimir N.; Claessen, Ralph; Nicolay, Georg; Hüfner, Stefan; Kimura, Akio; Harasawa, Ayumi; Shin, Shik; Kakizaki, Akito; Starnberg, H. I.; Nilsson, P. O.; Blaha, Peter;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 63
issue Issue 20
date of issued 2001-04-27
creator Iori, Kazuyuki; Miyamoto, Koji; Narita, Hisashi; Sakamoto, Kazuaki; Kimura, Akio; Qiao, Shan; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Review of Scientific Instruments
volume Volume 77
date of issued 2006-01-18
creator Sakamoto, Kazuyuki; Kondo, Daiyu; Ushimi, Yoshimitsu; Harada, Masashi; Kimura, Akio; Kakizaki, Akito; Suto, Shozo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 60
issue Issue 4
date of issued 1999-01-25
creator Tanaka, Akinori; Tamura, Koji; Tsunematsu, Hiroshi; Takahashi, Kazutoshi; Hatano, Masayuki; Suzuki, Shoji; Sato, Shigeru; Kunii, Satoru; Harasawa, Ayumi; Kimura, Akio; Kakizaki, Akito;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 56
issue Issue 12
date of issued 1997-09-15
creator Hayashi, Kei; Sawada, Masahiro; Harasawa, Ayumi; Kimura, Akio; Kakizaki, Akito;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 64
issue Issue 5
date of issued 2001-07-21