creator Fukuma, Yasuhiro; Sato, Hitoshi; Fujimoto, K.; Tsuji, K.; Kimura, Akio; Taniguchi, Masaki; Senba, Shinya; Tanaka, Arata; Asada, Hironori; Koyanagi, Tsuyoshi;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 99
issue Issue 8
date of issued 2005-04-15
creator Iga, Fumitoshi; Tsubota, Masami; Sawada, Masahiro; Huang, H. B.; Kura, Souichirou; Takemura, Masaki; Yaji, Koichiro; Nagira, M.; Kimura, Akio; Jo, Takeo; Takabatake, Toshiro; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 93
issue Issue 25
date of issued 2004-12-15
creator Susaki, Tomofumi; Sekiyama, Akira; Kobayashi, Kensuke; Mizokawa, Takashi; Fujimori, Atsushi; Tsunekawa, Masanori; Muro, Takayuki; Matsushita, Tomohiro; Suga, Shigemasa; Ishii, Hiroyoshi; Hanyu, Takaaki; Kimura, Akio; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Miyahara, Tsuneaki; Iga, Fumitoshi; Kasaya, Mitsuo;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 77
issue Issue 20
date of issued 1996-11-11
creator Qiao, Shan; Kimura, Akio; Adachi, Hiromichi; Iori, Kazuyuki; Miyamoto, Koji; Xie, Tian; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Tanaka, Arata; Muro, Takayuki; Imada, Shin; Suga, Shigemasa;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 70
issue Issue 13
date of issued 2004-10-26
creator Yaji, Koichiro; Kimura, Akio; Koyama, Michie; Hirai, Chiyuki; Sato, Hitoshi; Shimada, Kenya; Tanaka, Arata; Taniguchi, Masaki;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 97
issue Issue 10
date of issued 2005-04-28
creator Rader, Oliver; Kimura, Akio; Kamakura, Nozomu; An, Ki-Seok; Kakizaki, Akito; Miyanishi, Shintaro; Akinaga, Hiroyuki; Shirai, Masafumi; Shimada, Kenya; Fujimori, Atsushi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 57
issue Issue 2
date of issued 1998-01-01
creator Yaji, Koichiro; Kimura, Akio; Hirai, Chiyuki; Taniguchi, Masaki; Koyama, Michie; Sato, Hitoshi; Shimada, Kenya; Tanaka, Arata; Muro, Takayuki; Imada, Shin; Suga, Shigemasa;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 70
issue Issue 6
date of issued 2004-08-05
creator Suga, Shigemasa; Kimura, Akio; Matsushita, Tomohiro; Sekiyama, Akira; Imada, Shin; Mamiya, Kazutoshi; Fujimori, Atsushi; Takahashi, Hiroki; Mori, Nobuo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 60
issue Issue 7
date of issued 1999-10-15
creator Strocov, Vladimir N.; Claessen, Ralph; Nicolay, Georg; Hüfner, Stefan; Kimura, Akio; Harasawa, Ayumi; Shin, Shik; Kakizaki, Akito; Nilsson, P. O.; Starnberg, H. I.; Blaha, Peter;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 81
issue Issue 22
date of issued 1998-11-30
creator Okabayashi, Jun; Kimura, Akio; Rader, Oliver; Mizokawa, Takashi; Fujimori, Atsushi; Hayashi, Toshiaki; Tanaka, Masaaki;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 64
issue Issue 12
date of issued 2001-09-06
creator Matsushita, Tomohiro; Suga, Shigemasa; Kimura, Akio; Negishi, Hiroshi; Inoue, Masashi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 60
issue Issue 3
date of issued 1999-07-15
creator Sakamoto, Kazuyuki; Harada, Masashi; Kondo, Daiyu; Kimura, Akio; Kakizaki, Akito; Suto, Shozo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 58
issue Issue 20
date of issued 1998-11-15
creator Okabayashi, Jun; Kimura, Akio; Rader, Oliver; Mizokawa, Takashi; Fujimori, Atsushi; Hayashi, Toshiaki; Tanaka, Masaaki;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 58
issue Issue 8
date of issued 1998-08-15
creator Kimura, Akio; Suga, Shigemasa; Shishidou, Tatsuya; Imada, Shin; Muro, Takayuki; Park, Serng-Yerl; Miyahara, Tsuneaki; Kaneko, Takejiro; Kanomata, Takeshi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 56
issue Issue 10
date of issued 1997-09-01
creator Muro, Takayuki; Shishidou, Tatsuya; Oda, Fumihiko; Fukawa, Tadashi; Yamada, Hajime; Kimura, Akio; Imada, Shin; Suga, Shigemasa; Park, Serng-Yerl; Miyahara, Tsuneaki; Sato, Katsuaki;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 53
issue Issue 11
date of issued 1996-03-15
creator Kamakura, Nozomu; Kimura, Akio; Saitoh, Tomihoko; Rader, Oliver; An, Ki-Seok; Kakizaki, Akito;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 73
issue Issue 9
date of issued 2006-03-24
creator Okabayashi, Jun; Kimura, Akio; Mizokawa, Takashi; Fujimori, Atsushi; Hayashi, Toshiaki; Tanaka, Masaaki;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 59
issue Issue 4
date of issued 1999-01-15
creator Rader, Oliver; Pampuch, Carsten; Shikin, Alexander M.; Gudat, Wolfgang; Okabayashi, Jun; Mizokawa, Takashi; Fujimori, Atsushi; Hayashi, Toshiaki; Tanaka, Masaaki; Tanaka, Arata; Kimura, Akio;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 69
issue Issue 7
date of issued 2004-02-06
creator Kimura, Akio; Matsuno, Jobu; Okabayashi, Jun; Fujimori, Atsushi; Shishidou, Tatsuya; Kulatov, Erkin; Kanomata, Takeshi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 63
issue Issue 22
date of issued 2001-05-24
creator Shishidou, Tatsuya; Imada, Shin; Muro, Takayuki; Oda, Fumihiko; Kimura, Akio; Suga, Shigemasa; Miyahara, Tsuneaki; Kanomata, Takeshi; Kaneko, Takejiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 55
issue Issue 6
date of issued 1997-02-01