creator Kurachi, Akemi;
journal title Bulletin of the Department of Teaching Japanese as a Second Language, Hiroshima University
issue Issue 26
date of issued 2016-03-25
creator Kurachi, Akemi;
journal title Japanese Psychological Research
volume Volume 29
issue Issue 3
date of issued 1987
creator Wakamoto, Sumio; Matsuura, Nobukazu; Nishine, Kazuo; Maeda, Shunji; Shimizu, Yasuo; Isozaki, Tetsuo; Koyama, Masataka; Nagamatsu, Masayasu; Yui, Yoshimichi; Ebata, Yoshio; Kurachi, Akemi; Yanagihara, Eiji; Miyamoto, Shiori; Yoshitomi, Katsunobu; Hitokuwada, Toru; Koga, Kazuhiro; Okamoto, Yuko; Koyama, Takaya; Hayashi, Toshio; Uenosono, Tsuyoshi; Mito, Koji; Harada, Ryozou; Kurizono, Shigehiro; Imasaki, Hideaki; Kanamaru, Jyunji; Takemori, Koji; Hirosawa, Kazuo; Komekami, Hiroko; Okano, Keiko; Konoeda, Noboru;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 33
date of issued 2005-03-30
SelfDOI 10.15027/27326
creator Kurachi, Akemi;
journal title 日本語教育国際シンポジウム報告書 : 南山大学日本語学科創立記念
date of issued 1990-04-01
creator Kurachi, Akemi;
journal title こころと文化
volume Volume 1
issue Issue 1
date of issued 2002-04
creator Kurachi, Akemi;
journal title Bulletin of the Department of Teaching Japanese as a Second Language
issue Issue 10
date of issued 2000-03-15
SelfDOI 10.15027/20807
creator Kurachi, Akemi; Okata, Eiko; Kagehiro, Yoko; Shimasaki, Yuko; Mori, Erika; Leow, Yoon Chin;
journal title Bulletin of the Department of Teaching Japanese as a Second Language
issue Issue 8
date of issued 1998-03-31
SelfDOI 10.15027/20806
creator Kurachi, Akemi;
journal title Bulletin of the Department of Teaching Japanese as a Second Language
issue Issue 8
date of issued 1998-03-31
SelfDOI 10.15027/20805
creator Kurachi, Akemi;
journal title Bulletin of the Department of Teaching Japanese as a Second Language
issue Issue 7
date of issued 1997-03-08
SelfDOI 10.15027/20804
creator Kurachi, Akemi;
journal title Bulletin of the Department of Teaching Japanese as a Second Language
issue Issue 6
date of issued 1996-03-08
SelfDOI 10.15027/20803
creator Kurachi, Akemi;
journal title Bulletin of the Department of Teaching Japanese as a Second Language
issue Issue 4
date of issued 1994-03-31
SelfDOI 10.15027/20802
creator Kurachi, Akemi;
journal title Bulletin of the Faculty of Education, Hiroshima University. Part 2
issue Issue 44
date of issued 1996-03-15
SelfDOI 10.15027/20801
creator Kurachi, Akemi;
journal title Bulletin of the Faculty of Education, Hiroshima University. Part 2
issue Issue 43
date of issued 1995-03-10
SelfDOI 10.15027/20800
creator Kurachi, Akemi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 27
date of issued 1998-03
SelfDOI 10.15027/20799
creator Kurachi, Akemi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 26
date of issued 1997-03
SelfDOI 10.15027/20798
creator Kurachi, Akemi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 25
date of issued 1996-03
SelfDOI 10.15027/20797
creator Kurachi, Akemi;
journal title Bulletin of the Department of Teaching Japanese as a Second Language, Hiroshima University
issue Issue 17
date of issued 2007-03-15
SelfDOI 10.15027/20796
creator Kurachi, Akemi;
journal title Bulletin of the Department of Teaching Japanese as a Second Language, Hiroshima University
issue Issue 14
date of issued 2004-03-15
SelfDOI 10.15027/20795
creator Kurachi, Akemi;
journal title Bulletin of the Department of Teaching Japanese as a Second Language, Hiroshima University
issue Issue 13
date of issued 2003-03-15
SelfDOI 10.15027/17489