creator Higashikawa, Koichiro; Kamata, Nobuyuki; Ono, Shigehiro; Shigeishi, Hideo;
creator Tohmori, Hidetoshi; Inoue, Shiigo; Miyauchi, Miwa; Higashikawa, Koichiro; Ohta, Kouji; Ninomiya, Yoshiaki; Shimasue, Hiroshi; Ono, Shigehiro; Sugiyama, Masaru; Kamata, Nobuyuki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 37
issue Issue 2
date of issued 2005-12-01
creator Higashikawa, Koichiro; Inoue, Shingo; Ninomiya, Yoshiaki; Shigeishi, Hideo; Ono, Shigehiro; Sugiyama, Masaru; Ogawa, Ikuko; Takata, Takashi; Kamata, Nobuyuki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 2
date of issued 2004-12-01
creator Sakata, Keiko; Shimasue, Hiroshi; Miyauchi, Miwa; Tohmori, Hidetoshi; Itoh, Yoshiaki; Higashikawa, Koichiro; Domen, Tamiko; Ohta, Kouji; Ninomiya, Yoshiaki; Takeda, Eri; Ono, Shigehiro; Ishioka, Yasuki; Nakagawa, Hiroyuki; Nobumori, Takeshi; Shigeishi, Hideo; Tabe, Masaki; Komine, Makiko; Nawa, Akiko; Mizuta, Kuniko; Inoue, Shingo; Sugiyama, Masaru; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
creator Tohmori, Hidetoshi; Ishikawa, Takenori; Ishioka, Yasuki; Ohta, Kouji; Mizuta, Kuniko; Komine, Makiko; Tabe, Masaki; Nawa, Akiko; Sakata, Keiko; Shigeishi, Hideo; Nobumori, Takeshi; Ono, Shigehiro; Takeda, Eri; Nakagawa, Hiroyuki; Shimasue, Hiroshi; Kiyomihara, Masaki; Bhawal, Ujjal; Ninomiya, Yoshiaki; Domen, Tamiko; Higashikawa, Koichiro; Miyauchi, Miwa; Itoh, Yoshiaki; Inoue, Shingo; Sugiyarna, Masaru;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01