creator Okada, Satoshi; Asano, Takaki; Moriya, Kunihiko; Boisson-Dupuis, Stephanie; Kobayashi, Masao; Casanova, Jean-Laurent; Puel, Anne;
journal title Journal of Clinical Immunology
volume Volume 40
date of issued 2020-08-27
creator Fujii, Tomie; Koga, Ayaka; Fujii, Teruhisa; Sasaki, Shinobu; Inoue, Masami; Kobayashi, Masao; Oriyama, Sanae;
journal title Medical journal of Hiroshima Universtiy
volume Volume 66
issue Issue 1-6
date of issued 2018-12
creator Asano, Takaki; Okada, Satoshi; Tsumura, Miyuki; Yeh, Tzu-Wen; Mitsui-Sekinaka, Kanako; Tsujita, Yuki; Ichinose, Youjiro; Shimada, Akira; Hashimoto, Kunio; Wada, Taizo; Imai, Kohsuke; Ohara, Osamu; Morio, Tomohiro; Nonoyama, Shigeaki; Kobayashi, Masao;
journal title Frontiers in Immunology
volume Volume 9
date of issued 2018-04-05
creator Kobayashi, Masao;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Kobayashi, Masao; Tanaka, Takeo; Usui, Tomofusa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 4
date of issued 1981-12-10
creator Tanaka, Takeo; Kobayashi, Masao; Usui, Tomofusa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1983-06
creator Matsuura, Ryoji; Kishi, Takamasa; Okahata, Hiroyasu; Kobayashi, Masao; Tanabe, Akio; Sakura, Nobuo; Sawano, Kunihiko; Usui, Tomofusa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1983-06
creator Matsuura, Ryoji; Kobayashi, Masao; Usui, Tomofusa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 2
date of issued 1984-06
creator Torimitsu, Mioko; Nakatsubo, Fuminori; Sasaki, Yuhko; Nuibe, Yoshinori; Komekami, Hiroko; Hayashi, Yoshie; Matsumoto, Shingo; Michishita, Maho; Yamazaki, Akira; Kobayashi, Masao; Inoue, Masaru; Nanakida, Atsushi; Fukada, Shozo;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 28
date of issued 2000-03-27
SelfDOI 10.15027/29185
creator Ishikawa, Nobutsune; Tajima, Go; Kobayashi, Masao;
journal title Pediatrci Neurokogy
volume Volume 40
issue Issue 5
date of issued 2009
creator Kobayashi, Masao; Fukada, Shozo; Matsuhashi, Yuko; Tanaka, Yoshito; Kanata, Suzue; Inoue, Masaru; Torimitsu, Mioko; Yamazaki, Akira; Shimizu, Bonmi;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 20
date of issued 1998-03-25
SelfDOI 10.15027/17829
creator Nakamura, Kazuhiro; Kobayashi, Masao; Konishi, Nakao; Kawaguchi, Hiroshi; Miyagawa, Shin-ichiro; Sato, Takashi; Katoh, Osamu; Ueda, Kazuhiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 51
issue Issue 3
date of issued 2002-09-10