creator Fujimoto, Nariaki; Akimoto, Yukimi; Suzuki, Tomoharu; Kitamura, Shigeyuki; Ohta, Shigeru;
journal title Journal of Endocrinology
volume Volume 190
issue Issue 3
date of issued 2006-09
creator Ohta, Shigeru;
journal title Scientific report of the Laboratory for Amphibian Biology
volume Volume 8
date of issued 1986-03
SelfDOI 10.15027/362
creator Nishioka, Midori; Sumida, Masayuki; Ohta, Shigeru; Suzuki, Hiroshi;
journal title Scientific report of the Laboratory for Amphibian Biology
volume Volume 9
date of issued 1987-12
SelfDOI 10.15027/369
creator Nishioka, Midori; Ohta, Shigeru; Sumida, Masayuki;
journal title Scientific report of the Laboratory for Amphibian Biology
volume Volume 9
date of issued 1987-12
SelfDOI 10.15027/370
creator Ohta, Shigeru;
journal title Scientific report of the Laboratory for Amphibian Biology
volume Volume 9
date of issued 1987-12
SelfDOI 10.15027/373
creator Ishida, Keishi; Kotake, Yaichiro; Sanoh, Seigo; Ohta, Shigeru;
journal title Biological and Pharmaceutical Bulletin
volume Volume 40
issue Issue 3
date of issued 2017-03-01
creator Ishida, Keishi; Saiki, Takashi; Umeda, Kanae; Miyara, Masatsugu; Sanoh, Seigo; Ohta, Shigeru; Kotake, Yaichiro;
journal title Biological and Pharmaceutical Bulletin
volume Volume 40
issue Issue 7
date of issued 2017-07-01
creator Sakamoto, Shuichiro; Miyara, Masatsugu; Sanoh, Seigo; Ohta, Shigeru; Kotake, Yaichiro;
journal title Scientific Reports
volume Volume 7
date of issued 2017-04-26