creator Paik, Biswajit; Hasegawa, Takumi; Ishii, Isao; Michigoe, Akitaka; Suzuki, Takashi; Udagawa, Masayuki; Ogita, Norio; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 100
issue Issue 15
date of issued 2012
creator Takasu, Yuichi; Hasegawa, Takumi; Ogita, Norio; Udagawa, Masayuki; Avila, Marcos A.; Suekuni, Koichiro; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 82
issue Issue 13
date of issued 2010-10-05
creator Hino, Satoshi; Ichikawa, Takayuki; Ogita, Norio; Udagawa, Masayuki; Fujii, Hironobu;
journal title Chemical Communications
issue Issue 24
date of issued 2005
creator Takasu, Yuichi; Hasegawa, Takumi; Ogita, Norio; Udagawa, Masayuki; Avila, Marcos A.; Suekuni, Koichiro; Ishii, Isao; Suzuki, Takashi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 74
issue Issue 17
date of issued 2006-11-22
creator Nimori, Shigeki; Sakita, Shigenobu; Nakamura, Fumihiko; Fujita, Toshizo; Hata, Hiroaki; Ogita, Norio; Udagawa, Masayuki;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 62
issue Issue 6
date of issued 2000-08-01
creator Ogita, Norio; Nagai, Shinji; Okamoto, Naoki; Udagawa, Masayuki; Iga, Fumitoshi; Sera, Masafumi; Akimitsu, Jun; Kunii, Satoru;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 68
issue Issue 22
date of issued 2003-12-30
creator Tsurui, Takao; Ogita, Norio; Udagawa, Masayuki; Tsubota, Masami; Iga, Fumitoshi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 69
issue Issue 2
date of issued 2004-01-14
creator Ito, Masakazu; Hori, Junya; Kurisaki, H.; Okada, Hironari; Perez Kuroki, Ana Jagui; Ogita, Norio; Udagawa, Masayuki; Fujii, Hironobu; Nakamura, Fumihiko; Fujita, Toshizo; Suzuki, Takashi;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 91
issue Issue 7
date of issued 2003-08-12
creator Hasegawa, T.; Ogita, Norio; Kondo, T.; Kawashima, H.; Akimitsu, J.; Udagawa, Masayuki;
journal title Physica B: Condensed Matter
volume Volume 383
issue Issue 1
date of issued 2006-08-15
creator Ogita, Norio; Kondo, Toshihisa; Hasegawa, Takumi; Takasu, Yuichi; Udagawa, Masayuki; Takeda, Naoya; Ishikawa, K.; Sugawara, Hitoshi; Kikuchi, Daisuke; Sato, Hideyuki; Sekine, Chihiro; Shirotani, Ichimin;
journal title Physica B : Condensed Matter
volume Volume 383
issue Issue 1
date of issued 2006-08-15
creator Ogita, Norio; Udagawa, Masayuki; Saha, S.R.; Sato, Hideyuki; Sugawara, Hitoshi;
journal title Physica B : Condensed Matter
volume Volume 378-380
issue Issue SPEC. ISS.
date of issued 2006-05-01