creator Teragaito, Masakazu; Kitadai, Yukinori; Saito, Toshio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 68
date of issued 2019-12-20
creator Teragaito, Masakazu; Saito, Toshio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 67
date of issued 2018-12-21
creator Yamasaki, Takahito; Kuwata, Kazuya; Hamaoka, Keiko; 伊達 正貴; Amano, Hideki; Aotani, Akihiro; Tatsuoka, Tomoyuki; Matsumae, Yoshimasa; Nagayama, Yoshiko; Kakite, Norihiko; Tsutsumi, Kento; Uragami, Chitose; Suzuki, Etsuko; Icho, Hiroshi; Nishi, Tsutomu; Mukai, Ayako; Noguchi, Keiko; Inoue, Miyuki; Ito, Yumiko; Ikeda, Masahumi; Yamamoto, Takaharu; Shimomura, Tetsu; Teragaito, Masakazu; Ochi, Takuya; Isozaki, Tetsuo; Mimura, Mayumi; Hamamoto, Yoshiyasu; Mine, Kazunami; Hamamoto, Aiko; Iwata, Shotaro; Ban, Shuhei; Yata, Chikahiko; Ito, Keiko; Kaneshige, Noboru; Kawai, Norimune; Funabashi, Atsuhiko; Wakamatsu, Akihiko; Chujo, Kazumitsu;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 49
date of issued 2018-03-31
creator Amano, Hideki; Aotani, Akihiro; Teragaito, Masakazu; Shimomura, Tetsu;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 49
date of issued 2018-03-31
creator Teragaito, Masakazu; Kitadai, Yukinori; Saito, Toshio; Yamamoto, Ryosuke;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 66
date of issued 2017-12-22
creator Hayata, Toru; Uegatani, Yusuke; Hakamata, Ryoto; Iwachido, Hideki; Kageyama, Kazuya; Koyama, Masataka; Teragaito, Masakazu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 45
date of issued 2017-03-31
creator Amano, Hideki; Aotani, Akihiro; Tominaga, Kazuhiro; Moriwaki, Masayasu; Matsuura, Taketo; Teragaito, Masakazu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 45
date of issued 2017-03-31
creator Kawasaki, Yuko; Amano, Hideki; Ueda, Atsumi; Shimomura, Tetsu; Matsuura, Taketo; Teragaito, Masakazu;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 47
date of issued 2016-03-18
creator Amano, Hideki; Kawasaki, Yuko; Ueda, Atsumi; Matsuura, Taketo; Shimomura, Tetsu; Teragaito, Masakazu;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 47
date of issued 2016-03-18
creator Hakamata, Ryoto; Teragaito, Masakazu; Kageyama, Kazuya;
journal title 学習システム研究
issue Issue 2
date of issued 2015-03-31
creator Kawasaki, Yuko; Amano, Hideki; Ueda, Atsumi; Shimomura, Tetsu; Matsuura, Taketo; Teragaito, Masakazu;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 46
date of issued 2015-03-18
creator Amano, Hideki; Kawasaki, Yuko; Ueda, Atsumi; Matsuura, Taketo; Shimomura, Tetsu; Teragaito, Masakazu;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 46
date of issued 2015-03-18
creator Amano, Hideki; Saeki, You; Kawasaki, Yuko; Tominaga, Kazuhiro; Moriwaki, Masayasu; Fujiwara, Koutatsu; Matsuura, Taketo; Teragaito, Masakazu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 43
date of issued 2015-03-26
creator Teragaito, Masakazu;
journal title Topology and Its Applications
volume Volume 156
issue Issue 6
date of issued 2009
creator Teragaito, Masakazu;
creator Teragaito, Masakazu;
journal title Journal of Knot Theory and Its Ramifications
volume Volume 17
issue Issue 9
date of issued 2008-09
creator Ichihara, Kazuhiro; Saito, Toshio; Teragaito, Masakazu;
journal title Proceeding of the American Mathematical Society
volume Volume 135
issue Issue 2
date of issued 2007
creator Saeki, Osamu; Sakuma, Kazuhiro; Kanno, Hiroaki; Teragaito, Masakazu; Takata, Isao; Kawamoto, Yusuke;
creator Teragaito, Masakazu;
creator Ichihara, Kazuhiro; Teragaito, Masakazu;
journal title Topology and its Applications
volume Volume 146-147
date of issued 2005-01