creator Sakurai, Gento; Takahashi, Satoshi; Yoshida, Yusei; Yoshida, Hiroshi; Shoji, Jun; Tomiyama, Takeshi;
journal title Journal of Thermal Biology
volume Volume 97
date of issued 2021-04-14
creator Yoshikawa, Kentaro; Tomiyama, Takeshi; Shoji, Jun;
journal title Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
volume Volume 99
issue Issue 8
date of issued 2019-10-14
creator YOSHIDA, Yusei; UEHARA, Daichi; SHOJI, Jun; TOMIYAMA, Takeshi;
journal title Journal of Fisheries Technology
volume Volume 12
issue Issue 1
date of issued 2019-12-31
creator Uehara, Daichi; Shoji, Jun; Ochi, Yuichiro; Yamaguchi, Shuhei; Nakaguchi, Kazumitsu; Shibata, Jun-Ya; Tomiyama, Takeshi;
journal title Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
volume Volume 99
issue Issue 2
date of issued 2018-04-02
creator Kusakabe, Kazushi; Hata, Masaki; Shoji, Jun; Hori, Masakazu; Tomiyama, Takeshi;
journal title Fisheries Science
volume Volume 83
date of issued 2016-12-16
creator Sakai, Yoichi; Ochi, Yuuichirou; Tsuboi, Miyuki; Kadota, Tatsuru; Shimizu, Norio; Shoji, Jun; Matsumoto, Kazunori; Mabuchi, Kohji; Kuniyoshi, Hisato; Ohtsuka, Susumu; Hashimoto, Hiroaki;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 49
date of issued 2010-12-24
creator Hirai, Kotaro; Kamimura, Yasuhiro; Iwamoto, Yuji; Morita, Takuma; Shoji, Jun;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 48
date of issued 2009-12-25
creator Iwamoto, Yuji; Morita, Takuma; Kamimura, Yasuhiro; Hirai, Kotaro; Shoji, Jun;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 47
date of issued 2008-12-20