creator Morita, Hideki;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 28
date of issued 2022-03-18
creator Morita, Hideki;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 27
date of issued 2021-03-19
creator Morita, Hideki;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 26
date of issued 2020-03-20
creator Morita, Hideki;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 24
date of issued 2018-03-22
creator Morita, Hideki;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 23
date of issued 2017-03-22
creator Morita, Hideki;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 21
date of issued 2015-03-20
creator Morita, Hideki;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 19
date of issued 2013-03-21
SelfDOI 10.15027/34720
creator Morita, Hideki;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 17
date of issued 2011-03-20
SelfDOI 10.15027/31295
creator Ueda, Atsumi; Isozaki, Tetsuo; Suzuki, Yumiko; Ito, Keiko; Mutaguchi, Tatsumi; Irikawa, Yoshikatsu; Nagamatsu, Masayasu; Morita, Hideki; Tanaka, Hiroyuki; Kashiba, Mitsuko; Oohama, Ruiko; Higashikawa, Yasuo; Suzuki, Akiko; Takahata, Kenji; Mine, Kazunami; Suzuki, Rie; Matsusita, Himeka; Ikeda, Takashi; Kanamaru, Jiyunji; Okino, Seizi; Jinno, Masaki; Akiyama, Satoshi; Miyasato, Tomoe; Inzen, Fujio; Harada, Ryozou; Kambara, Kazuyuki; Kuwata, Kazuya; Mitou, Yoshiro; Takemori, Koji; Ikeda, Junji;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 39
date of issued 2011-03-24
SelfDOI 10.15027/31211
creator Kihara, Seiichiro; Isozaki, Tetsuo; Matsuura, Nobukazu; Inoue, Wataru; Ito, Keiko; Tanimoto, Tadaaki; Yamaguchi, Takeshi; Nagamatsu, Masayasu; Morita, Hideki; Tanaka, Hiroyuki; Hatasa, Yukiko; Kusama, Masurao; Yokota, Akiko; Takahata, Kenji; Idogawa, Yutaka; Fukazawa, Hiroaki; Matsushita, Himeka; Ikeda, Takashi; Irikawa, Yoshikatsu; Kanamaru, Jyunji; Tokinaga, Masunori; Jinno, Masaki; Omatsu, Yasuhiro; Miyasato, Tomoe; Kono, Yoshifumi; Harada, Ryozou; Shimamoto, Yasushi; Kimoto, Kazushige; Mito, Yoshiro; Takemori, Koji; Kono, Susumu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29848
creator Morita, Hideki;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part II
volume Volume 21
date of issued 1999-01
creator Morita, Hideki;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 14
date of issued 2008-03-20
SelfDOI 10.15027/29313
creator Morita, Hideki; Kanehara, Akihiro;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 14
date of issued 2008-03-20
SelfDOI 10.15027/29312
creator Morita, Hideki;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 13
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/29310
creator Morita, Hideki;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 12
date of issued 2006-03-20
SelfDOI 10.15027/29307
creator Morita, Hideki;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 11
date of issued 2005-03-20
SelfDOI 10.15027/29306
creator Morita, Hideki;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 10
date of issued 2004-03-20
SelfDOI 10.15027/29304
creator Kihara, Seiichiro; Matsuura, Nobukazu; Inoue, Wataru; Yamasaki, Takahito; Tanimoto, Tadaaki; Isozaki, Tetsuo; Yamaguchi, Takeshi; Nagamatsu, Masayasu; Morita, Hideki; Mase, Shigeo; Hatasa, Yukiko; Kusama, Masurao; Yokota, Akiko; Hamamoto, Yoshiyasu; Ikarashi, Shiho; Fukazawa, Hiroaki; Okamoto, Yuko; Tokinaga, Masunori; Kurihara, Shinji; Matsumoto, Toru; Jinno, Masaki; Omatsu, Yasuhiro; Kanamaru, Jyunji; Kono, Yoshifumi; Harada, Ryozou; Shimamoto, Yasushi; Kimoto, Kazushige; Mito, Yoshiro; Takemori, Koji; Kono, Susumu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 37
date of issued 2009-03-31
SelfDOI 10.15027/26311