Thumnail
creator Takemura, Shinji;
journal title 論叢 国語教育学
issue Issue 復刊4
date of issued 2013-07-31
SelfDOI 10.15027/34841
Thumnail
creator Takemura, Shinji;
journal title 論叢 国語教育学
issue Issue 復刊3
date of issued 2012-07-31
SelfDOI 10.15027/33350
Thumnail
creator Takemura, Shinji;
journal title 論叢 国語教育学
issue Issue 5
date of issued 1999-03-31
SelfDOI 10.15027/30474
Thumnail
creator Takemura, Shinji;
journal title 論叢 国語教育学
issue Issue 4
date of issued 1996-03-31
SelfDOI 10.15027/30465
Thumnail
creator Takemura, Shinji;
journal title 国語教育研究
issue Issue 55
date of issued 2014-03-31
Thumnail
creator Takemura, Shinji;
journal title 国語教育研究
issue Issue 53
date of issued 2012-03-31
Thumnail
creator 岡本 絵里; Takemura, Shinji;
journal title 国語教育研究
issue Issue 52
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/32419
Thumnail
creator Takemura, Shinji;
journal title 国語教育研究
issue Issue 51
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/32371
Thumnail
creator Takemura, Shinji;
journal title 国語教育研究
issue Issue 50
date of issued 2009-03-31
SelfDOI 10.15027/29526
Thumnail
creator Takemura, Shinji;
journal title 国語教育研究
issue Issue 49
date of issued 2008-03-31
SelfDOI 10.15027/24592
Thumnail
creator Takemura, Shinji;
journal title 国語教育研究
issue Issue 48
date of issued 2007-03-31
SelfDOI 10.15027/24571
Thumnail
creator Takemura, Shinji;
journal title 国語教育研究
issue Issue 45
date of issued 2002-03-31
SelfDOI 10.15027/24524
Thumnail
creator Takemura, Shinji;
journal title 国語教育研究
issue Issue 42
date of issued 1999-06-30
SelfDOI 10.15027/24477
Thumnail
creator Takemura, Shinji;
journal title 国語教育研究
issue Issue 41
date of issued 1998-03-31
SelfDOI 10.15027/24444
Thumnail
creator Takemura, Shinji;
journal title 国語教育研究
issue Issue 39
date of issued 1996-03-31
SelfDOI 10.15027/24411
Thumnail
creator Takemura, Shinji;
journal title 国語教育研究
issue Issue 26上
date of issued 1980-11-04
SelfDOI 10.15027/24060
Thumnail
creator Asakura, Takayuki; Osato, Yasutoshi; Okamoto, Keiko; Sasaki, Hideho; Shinji, Isao; Tajiri, Makoto; Mine, Naomi; Otsuki, Kazuo; Takemura, Shinji; Hasegawa, Shigenari;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 25
date of issued 1997-03-24
SelfDOI 10.15027/29165
Thumnail
creator Nobuki, Shin-ichi; Kaneko, Naoki; Eguchi, Syuji; Kanao, Sigeki; Ishii, Kiyoko; Kawanaka, Yumiko; Murayama, Taro; Fujiwara, Toshio; Takemori, Koji; Sato, Takeshi; Sasaki, Isamu; Yamamoto, Takaharu; Takemura, Shinji;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 36
date of issued 2008-03-20
SelfDOI 10.15027/23153
Thumnail
creator Kihara, Seiichiro; Matsuura, Nobukazu; Suzuki, Yumiko; Yamasaki, Takahito; Kifune, Noriyuki; Shimizu, Kinya; Koyama, Masataka; Tashima, Shunzo; Shimomukai, Tatsuhiko; Takemura, Shinji; Hatasa, Yukiko; Yanagihara, Eiji; Yokota, Akiko; Hamamoto, Yoshiyasu; Uchida, Masazou; Fukazawa, Hiroaki; Okamoto, Yuko; Tokinaga, Masunori; Kurihara, Shinji; Matsumoto, Toru; Jinno, Masaki; Omatsu, Yasuhiro; Kanamaru, Jyunji; Kono, Yoshifumi; Harada, Ryozou; Shimamoto, Yasushi; Kimoto, Kazushige; Mito, Yoshiro; Takemori, Koji; Kono, Susumu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 36
date of issued 2008-03-20
SelfDOI 10.15027/23152
Thumnail
creator Nobuki, Shin-ichi; Kaneko, Naoki; Eguchi, Syuji; Kanao, Sigeki; Ishii, Kiyoko; Kawanaka, Yumiko; Murayama, Taro; Fujiwara, Toshio; Takemori, Koji; Sato, Takeshi; Sasaki, Isamu; Yamamoto, Takaharu; Takemura, Shinji;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 35
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/17433