creator Tachibana, Noriko; Iwamoto, Takaaki; Kawamura, Toshiyuki; Masuda, Yuji; Mori, Toshio; Kamiya, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 59
issue Issue 3
date of issued 2010-09
creator Masuda, Yuji; Suzuki, Miki; Kawai, Hidehiko; Suzuki, Fumio; Kamiya, Kenji;
journal title Nucleic Acids Research
volume Volume 40
issue Issue 3
date of issued 2011
creator Watanabe, Hiromitsu; Kominami, Yoko; Gon, Rina; Hayashi, Masaomi; Nishiki, Masayo; Sasaki, Atsushi; Shiraishi, Miho; Ueda, Shinobu; Ochiya, Takahiro; Kamiya, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 1
date of issued 2011-03
creator Kubo, Nanami; Myojin, Yuki; Shimamoto, Fumio; Kashimoto, Naoki; Kyo, Eikai; Kamiya, Kenji; Watanabe, Hiromitsu;
journal title International Journal of Molecular Medicine
volume Volume 15
issue Issue 3
date of issued 2005-03
creator Watanabe, Hiromitsu; Kamiya, Kenji;
journal title Oncology Reports
volume Volume 19
issue Issue 4
date of issued 2008-04
creator Kashimoto, Naoki; Hayama, Minoru; Kamiya, Kenji; Watanabe, Hiromitsu;
journal title Oncology Reports
volume Volume 16
issue Issue 6
date of issued 2006-12
creator Ohuchi, Yoshie; Myojin, Yuki; Shimamoto, Fumio; Kashimoto, Naoki; Kamiya, Kenji; Watanabe, Hiromitsu;
journal title Oncology Reports
volume Volume 14
issue Issue 6
date of issued 2005-12
creator Watanabe, Hiromitsu; Kashimoto, Naoki; Kajimura, Junko; Kamiya, Kenji;
journal title Hypertension Research
volume Volume 29
date of issued 2006
creator Watanabe, Hiromitsu; Ochiya, Takahiro; Ueda, Shinobu; Kominami, Yoko; Gon, Rina; Nishiki, Masayo; Hayashi, Masaomi; Sasaki, Atsushi; Shiraishi, Miho; Kashimoto, Naoki; Myojin, Yuki; Kamiya, Kenji;
journal title Biochemical and Biophysical Research Communications
volume Volume 354
issue Issue 4
date of issued 2007-03-23
creator Watanabe, Hiromitsu; Kashimoto, Naoki; Kajimura, Junko; Ishikawa, Masayori; Kamiya, Kenji;
journal title Journal of Radiation Research
volume Volume 48
issue Issue 3
date of issued 2007
creator Kashiwabara, Shoji; Kashimoto, Naoki; Uesaka, Toshihiro; Wakabayashi, Keiji; Kamiya, Kenji; Watanabe, Hiromitsu;
journal title Journal of Experimental & Clinical Cancer Research
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 2005
creator Hoshi, Masaharu; Endo, Satoru; Tanaka, Kenichi; Onizuka, Yoshihiko; Kamiya, Kenji; Hieda, Kotaro; Uehara, Shuzo; Ohtaki, Megu;
creator Zhumadilov, Zhaxybay; Hoshi, Masaharu; Takeichi, Nobuo; Abisheva, Gulniaz; Taooka, Yasuyuki; Bhattarcharjee, Deborshi; Kamiya, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 52
issue Issue 4
date of issued 2003-12