creator Fuji, Shohei; Sugimura, Shinichiro;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 21
date of issued 2022-03-31
creator Kimioka, Tomochika; Watanabe, Takuma; Morita, Mikaho; Ito, Kodai; Kake, Shiho; Sugimura, Shinichiro; Shimizu, Hisayo;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 49
date of issued 2022-03-31
creator ZHENG, Xiaolin; SUGIMURA, Shinichiro;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 43
date of issued 2021-10-15
creator UEYAMA, Rutsuko; SUGIMURA, Shinichiro; SHIMIZU, Hisayo; HAMADA, Shoko;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 43
date of issued 2021-10-15
creator SUGIMURA, Shinichiro; UEYAMA, Rutsuko; HAMADA, Shoko; SHIMIZU, Hisayo;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 43
date of issued 2021-10-15
creator SHIMIZU, Hisayo; HAMADA, Shoko; UEYAMA, Rutsuko; SUGIMURA, Shinichiro;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 43
date of issued 2021-10-15
creator Nanakida, Atsushi; Shimizu, Hisayo; Sugimura, Shinichiro; Nakatsubo, Fuminori; Tsugawa, Noriko; Tomita, Masako; Mori, Yoriko; Zhou, Xinhui; Motooka, Mihoko;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 40
date of issued 2018-10-19
creator Ueyama, Rutsuko; Sugimura, Shinichiro;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 40
date of issued 2018-10-19
creator Zheng, Xiaolin; Sugimura, Shinichiro;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 39
date of issued 2017-09-22
creator Ogamo, Chisuzu; Matsumoto, Shingo; Kuhara, Yuki; Sekiguchi, Michihiko; Nakamura, Keiko; Ueda, Takesi; Shimizu, Hisayo; Sugimura, Shinichirou;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 45
date of issued 2017-03-31
creator Ueyama, Rutsuko; Sugimura, Shinichirou;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Shimizu, Hisayo; Zheng, Xiaolin; Uragami, Moe; Ueyama, Rutsuko; Miyake, Hidenori; Nagano, Misaki; Hujioka, Maki; Shimizu, Kenji; Sugimura, Shinichirou;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Ito, Yu; Uragami, Moe; Ueyama, Rutsuko; Sakai, Aiichiro; Nanakida, Atsushi; Sugimura, Shinichirou; Nakatsubo, Fuminori;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Sakai, Aiichiro; Uragami, Moe; Ueyama, Rutsuko; Ito, Yu; Nanakida, Atsushi; Sugimura, Shinichirou; Nakatsubo, Fuminori;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Sugimura, Shinichirou;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Nanakida, Atsushi; Sugimura, Shinichirou; Nakatsubo, Fuminori; Shimizu, Hisayo; Shimazu, Reiko; Oka, Naoki; Kurihara, Shinji; Oosato, Tsuyoshi; Nishimoto, Masayori;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 14
date of issued 2016-03-25
creator Zheng, Xiaolin; Sugimura, Shinichirou;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 36
date of issued 2014-09-30
creator Shimizu, Hisayo; Zheng, Xiaolin; Uragami, Moe; Shimizu, Kenji; Sugimura, Shinichiro;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 36
date of issued 2014-09-30
creator Ohno, Ayumi; Nakatsubo, Fuminori; Sugimura, Shinichirou; Nanakida, Atsushi;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 34
date of issued 2012-07-31
creator Yuzawa, Masamichi; Miyatani, Makoto; Chujo, Kazumitsu; Sugimura, Shinichirou; Morita, Aiko; Minakuchi, Keigo;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 13
date of issued 2015-03-27