creator Kunita, Eiji; Yamamoto, Hideya; Kitagawa, Toshiro; Ohashi, Norihiko; Utsunomiya, Hiroto; Oka, Toshiharu; Horiguchi, Jun; Awai, Kazuo; Kihara, Yasuki;
journal title Circulation Journal
volume Volume 76
issue Issue 7
date of issued 2012
creator Yamamoto, Hideya; Ohashi, Norihiko; Ishibashi, Ken; Utsunomiya, Hiroto; Kunita, Eiji; Oka, Toshiharu; Horiguchi, Jun; Kihara, Yasuki;
journal title Circulation Journal
volume Volume 75
issue Issue 10
date of issued 2011
creator Ohashi, Norihiko; Ito, Chikako; Fujikawa, Rumi; Yamamoto, Hideya; Kihara, Yasuki; Kohno, Nobuoki;
journal title Metabolism-Clinical and Experimental
volume Volume 58
issue Issue 7
date of issued 2009
creator Higashi, Yukihito; Goto, Chikara; Hidaka, Takayuki; Soga, Junko; Nakamura, Shuji; Fujii, Yuichi; Hata, Takaki; Idei, Naomi; Fujimura, Noritaka; Chayama, Kazuaki; Kihara, Yasuki; Taguchi, Akira;
journal title Atheroscierosis
volume Volume 206
issue Issue 2
date of issued 2009-10
creator Kato, Yasuko; Kurisu, Satoshi; Mitsuba, Naoya; Ishibashi, Ken; Dohi, Yoshihiro; Nishioka, Kenji; Kihara, Yasuki;
journal title International journal of cardiology
volume Volume 152
issue Issue 3
date of issued 2011
creator Kurisu, Satoshi; Kato, Yasuko; Mitsuba, Naoya; Ishibashi, Ken; Dohi, Yoshihiro; Nishioka, Kenji; Kihara, Yasuki;
journal title International journal of cardiology
volume Volume 154
issue Issue 2
date of issued 2012
creator Mitsuba, Naoya; Kurisu, Satoshi; Kato, Yasuko; Ishibashi, Ken; Fujii, Yuichi; Dohi, Yoshihiro; Nishioka, Kenji; Kihara, Yasuki;
journal title International journal of cardiology
volume Volume 157
issue Issue 2
date of issued 2012
creator Motoda, Chikaaki; Ueda, Hironori; Hayashi, Yasuhiko; Toyofuku, Mamoru; Okimoto, Tomokazu; Otsuka, Masaya; Tamekiyo, Hiromichi; Kawase, Tomoharu; Kihara, Yasuki;
journal title Circulation Journal
volume Volume 76
issue Issue 3
date of issued 2012