Thumnail
creator Matsumi, Norio; Machi, Hiromitsu; Matsuzaki, Hiroshi; Mizumachi, Isao; Sakai, Hiromu; Sakoda, Kumiko; Maehara, Toshinobu; Shoji, Fumiyoshi; Akimoto, Yukimi; Kunita, Shoko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 51
date of issued 2003-03-28
SelfDOI 10.15027/16193
Thumnail
creator Matsumi, Norio; Matsuzaki, Hiroshi; Mizumachi, Isao; Machi, Hiromitsu; Sakai, Hiromu;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 51
date of issued 2003-03-28
SelfDOI 10.15027/16194
Thumnail
creator Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 50
date of issued 2002-02-28
SelfDOI 10.15027/18169
Thumnail
creator Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 52
date of issued 2004-03-28
SelfDOI 10.15027/18214
Thumnail
creator Matsumi, Norio; Fukuda, Michiko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 52
date of issued 2004-03-28
SelfDOI 10.15027/18215
Thumnail
creator Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 53
date of issued 2005-03-28
SelfDOI 10.15027/18270
Thumnail
creator Matsumi, Norio; Furumoto, Yumi; Mitsuke, Ai;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 53
date of issued 2005-03-28
SelfDOI 10.15027/18271
Thumnail
creator Matsumi, Norio; Suzuki, Satsuki;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 55
date of issued 2007-03-28
SelfDOI 10.15027/18327
Thumnail
creator Kawahara, Jun-ichiro; Tamaoka, Katsuo; Chujo, Kazumitsu; Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. Ⅲ, Education and Human Science
issue Issue 50
date of issued 2002-02-28
SelfDOI 10.15027/18423
Thumnail
creator Matsumi, Norio; Cai, Fengxiang;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 56
date of issued 2007-12-28
SelfDOI 10.15027/22781
Thumnail
creator Fukuda, Michiko; Furumoto, Yumi; Inami, Makoto; Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 56
date of issued 2007-12-28
SelfDOI 10.15027/22783
Thumnail
creator Matsumi, Norio; Cai, Fengxiang;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 57
date of issued 2008-12-26
SelfDOI 10.15027/26082
Thumnail
creator Matsumi, Norio; Ikeda, Satoko; Maehara, Izumi; Mori, Toshiaki;
journal title Bulletin of the Faculty of Education, Hiroshima University. Part 1, Psychology division
issue Issue 41
date of issued 1993-02-10
SelfDOI 10.15027/27172
Thumnail
creator Matsumi, Norio; Mori, Toshiaki;
journal title Bulletin of the Faculty of Education, Hiroshima University. Part 1, Psychology division
issue Issue 44
date of issued 1996-03-10
SelfDOI 10.15027/27174
Thumnail
creator Matsumi, Norio; Han, Xiao; Yu, Yifan; Sato, Tomoaki; Hi, Gyoto; Tome, Moriyuki; Matsubara, Ai;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 19
date of issued 2013-03-21
SelfDOI 10.15027/34708
Thumnail
creator Matsushima, Hiroe; Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Department of Teaching Japanese as a Second Language, Hiroshima University
issue Issue 24
date of issued 2014-03-14
SelfDOI 10.15027/35630
Thumnail
creator Matsumi, Norio; Fei, Xiaodong; Cai, Fengxiang;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 63
date of issued 2014-12-19
Thumnail
creator Xu, Fangfang; Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 63
date of issued 2014-12-19
Thumnail
creator Matsumi, Norio; Fei, Xiao-dong; Zhu, Gui-rong;
journal title Bulletin of the Department of Teaching Japanese as a Second Language, Hiroshima University
issue Issue 26
date of issued 2016-03-25
Thumnail
creator Xu, Chang; Fei, Xiao-dong; Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Department of Teaching Japanese as a Second Language, Hiroshima University
issue Issue 26
date of issued 2016-03-25