creator Mao, Xuanxiu; Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 2
date of issued 2021-12-23
creator Li, Jiayang; Shao, Yuncai; Tang, Ran; Ohkuma, Moe; Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 2
date of issued 2021-12-23
creator Zhang, Hefeng; Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 1
date of issued 2020-12-25
creator Ohkuma, Moe; Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 1
date of issued 2020-12-25
creator YU, Xiyan ; Inohara, Haruna; Jie, XU; Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Department of Teaching Japanese as a Second Language, Hiroshima University
issue Issue 30
date of issued 2020-03-25
creator Lin, Yun; Chang, Xiao; Xu, Jie; Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 68
date of issued 2019-12-20
creator Xiao, Chang; Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 68
date of issued 2019-12-20
creator Jha, Bulbul; Chang, Xiao; Lin, Yun; Wang, Xiaowei; Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 67
date of issued 2018-12-21
creator Matsumi, Norio; Xu, Jie; Xu, Chang; Yang, Jiebing; Jha, Bulbul;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 67
date of issued 2018-12-21
creator Fei, Xiao-dong; Xu, Jie; Zhao, Jing; Nishimoto, Junichiro; Yoshimura, Mizuki; Xu, Fang-fang; Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Department of Teaching Japanese as a Second Language, Hiroshima University
issue Issue 25
date of issued 2015-03-25
creator Han, Xiao; Ishikawa, Yusuke; Li, Xue-ning; Ye, Meng-ke; Wakaizumi, Eri; Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Department of Teaching Japanese as a Second Language, Hiroshima University
issue Issue 25
date of issued 2015-03-25
creator Nagano, Masumi; Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Department of Teaching Japanese as a Second Language, Hiroshima University
issue Issue 23
date of issued 2013-03-15
creator Chen, Ting-yu; Lin, Wan-qi; Mao, Xuan-xiu; Qian, Jing-yi; Xu, Chang; Yanamoto, Daichi; Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Department of Teaching Japanese as a Second Language, Hiroshima University
issue Issue 28
date of issued 2018
creator Matsumi, Norio; Ono, Akira; Nishina, Yoko; Nagata, Ryota; Kuwayama, Hisashi; Walter, Brett; Sponseller, Aaron; Babalola, Micky;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 16
date of issued 2018-03-23
creator Matsumi, Norio; Wang, Xiaowei; Jha, Bulbul; Yanamoto, Daichi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 66
date of issued 2017-12-22
creator Matsumi, Norio; Xu, Jie; Xu, Chang; Yanamoto, Daichi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 66
date of issued 2017-12-22
creator Xu, Jie; Fei, Xiao-dong; Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Department of Teaching Japanese as a Second Language, Hiroshima University
issue Issue 27
date of issued 2017-03-25
creator Kuwayama, Hisashi; Aaron, Claude Sponseller; Walter, Brett Raymond; Babalola, Micky Amune; Matsumi, Norio; Shimazu, Reiko; Maruyama, Yasushi;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 15
date of issued 2017-03-24
creator Yanamoto, Daichi; Fei, Xiao-dong; Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 65
date of issued 2016-12-22
creator Matsumi, Norio; Fei, Xiaodong;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 65
date of issued 2016-12-22