creator Nezu, Tomohisa; Hosomi, Naohisa; Takahashi, Tetsuya; Anno, Kumiko; Aoki, Shiro; Shimamoto, Akira; Maruyama, Hirofumi; Hayashi, Tomonori; Matsumoto, Masayasu; Tahara, Hidetoshi;
journal title EBioMedicine
volume Volume 2
issue Issue 8
date of issued 2015-05
creator Hosomi, Naohisa; Nagai, Yoji; Kohriyama, Tatsuo; Ohtsuki, Toshiho; Aoki, Shiro; Nezu, Tomohisa; Maruyama, Hirofumi; Sunami, Norio; Yokota, Chiaki; Kitagawa, Kazuo; Terayama, Yasuo; Takagi, Makoto; Ibayashi, Setsuro; Nakamura, Masakazu; Origasa, Hideki; Fukushima, Masanori; Mori, Etsuro; Minematsu, Kazuo; Uchiyama, Shinichiro; Shinohara, Yukito; Yamaguchi, Takenori; Matsumoto, Masayasu;
journal title EBioMedicine
volume Volume 2
issue Issue 9
date of issued 2015-08
creator Ishihara, Aiko; Miyachi, Takafumi; Nakamura, Takeshi; Ohtsuki, Toshiho; Kimura, Yasuhiro; Kihira, Kenji; Yamawaki, Takemori; Matsumoto, Masayasu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 3
date of issued 2011-09
creator Ueno, Hiroki; Naka, Hiromitsu; Ohshita, Tomohiko; Wakabayashi, Shinichi; Matsumoto, Masayasu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 59
issue Issue 4
date of issued 2010-12
creator Yamazaki, Yuu; Matsubara, Tomoyasu; Takahashi, Tetsuya; Kurashige, Takashi; Dohi, Eisuke; Hiji, Masanori; Nagano, Yoshito; Yamawaki, Takemori; Matsumoto, Masayasu;
journal title PLoS ONE
volume Volume 6
issue Issue 11
date of issued 2011
creator Kondo, Keita; Maruishi, Masaharu; Ueno, Hiroki; Sawada, Kozue; Hashimoto, Yukari; Ohshita, Tomohiko; Takahashi, Tetsuya; Ohtsuki, Toshiho; Matsumoto, Masayasu;
journal title BMC Neuroscience
volume Volume 11
date of issued 2010-11-20
creator Ueno, Hiroki; Maruishi, Masaharu; Miyatani, Makoto; Muranaka, Hiroyuki; Kondo, Keita; Ohshita, Tomohiko; Matsumoto, Masayasu;
journal title Brain Injury
volume Volume 23
issue Issue 4
date of issued 2009
creator Tamura, Hiroki; Kawakami, Hideshi; Kanamoto, Takashi; Kato, Tomoko; Yokoyama, Tomoko; Sasaki, Ken; Izumi, Yuishin; Matsumoto, Masayasu; Mishima, Hiromu K.;
journal title Journal of the Neurological Sciences
volume Volume 246
issue Issue 1-2
date of issued 2006-07-15
creator Ohshita, Tomohiko; Kawakami, Hideshi; Maruyama, Hirofumi; Kohriyama, Tatsuo; Arimura, Kimiyoshi; Matsumoto, Masayasu;
journal title Journal of the Neurological Sciences
volume Volume 250
issue Issue 1-2
date of issued 2006-12-01