creator KINOSHITA, KENTO; TOMIYAMA, TAKESHI;
journal title Journal of Shellfish Research
volume Volume 41
issue Issue 3
date of issued 2022-12-30
creator Sakurai, Gento; Takahashi, Satoshi; Yoshida, Yusei; Yoshida, Hiroshi; Shoji, Jun; Tomiyama, Takeshi;
journal title Journal of Thermal Biology
volume Volume 97
date of issued 2021-04-14
creator Yoshida, Kazuki; Setogawa, Tomoka; Sato, Toshiyuki; Yamada, Manabu; Sato, Tatsuma; Narita, Kaoru; Matsumoto, Akira; Tomiyama, Takeshi;
journal title Scientific Reports
volume Volume 12
date of issued 2022-05-12
creator Yoshida, Yusei; Tomiyama, Takeshi;
journal title Environmental Biology of Fishes
volume Volume 104
date of issued 2021-07-12
creator Harada, Kaito; Morita, Tetsuo; Deguchi, Wataru; Yamamoto, Masayuki; Fujita, Tomonari; Tomiyama, Takeshi;
journal title Fisheries Science
volume Volume 87
date of issued 2021-05-06
creator SHIGETA, Toshihiro; TOMIYAMA, Takeshi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25
creator Yoshikawa, Kentaro; Tomiyama, Takeshi; Shoji, Jun;
journal title Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
volume Volume 99
issue Issue 8
date of issued 2019-10-14
creator YOSHIDA, Yusei; UEHARA, Daichi; SHOJI, Jun; TOMIYAMA, Takeshi;
journal title Journal of Fisheries Technology
volume Volume 12
issue Issue 1
date of issued 2019-12-31
creator Goto, Naoto; Hashida, Daisuke; Nakao, Hiroki; Tomiyama, Takeshi;
journal title NIPPON SUISAN GAKKAISHI
volume Volume 86
issue Issue 4
date of issued 2020-07-15
creator Yoshida, Kazuki; Setogawa, Tomoka; Tomiyama, Takeshi;
journal title Aquatic Animals
volume Volume AA2019
date of issued 2019-07-17
creator Uehara, Daichi; Shoji, Jun; Ochi, Yuichiro; Yamaguchi, Shuhei; Nakaguchi, Kazumitsu; Shibata, Jun-Ya; Tomiyama, Takeshi;
journal title Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
volume Volume 99
issue Issue 2
date of issued 2018-04-02
creator Takahashi, Satoshi; Kurita, Yutaka; Togashi, Hiroyuki; Tomiyama, Takeshi;
journal title Journal of Applied Ichthyology
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 2018-07-25
creator Shigematsu, Yuya; Ochi, Yuichiro; Yamaguchi, Shuhei; Nakaguchi, Kazumitsu; Sakai, Yoichi; Shibata, Jun-ya; Nishijima, Wataru; Tomiyama, Takeshi;
journal title Fisheries Science
volume Volume 83
date of issued 2017-03-23
creator Kusakabe, Kazushi; Hata, Masaki; Shoji, Jun; Hori, Masakazu; Tomiyama, Takeshi;
journal title Fisheries Science
volume Volume 83
date of issued 2016-12-16
creator Kuzuhara, Hirotsune; Yoneda, Michio; Tsuzaki, Tatsuo; Takahashi, Masanori; Kono, Naoaki; Tomiyama, Takeshi;
journal title PLoS ONE
volume Volume 14
issue Issue 3
date of issued 2019-03-07
creator Shigeta, Toshihiro; Tomiyama, Takeshi; Sakai, Yoichi; Saito, Hidetoshi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 10
date of issued 2018-12-25
creator Sakai, Yoichi; Endo, Azusa; Iwasaki, Nami; Tomiyama, Takeshi; Shibata, Junya; Yamaguchi, Shiyuuhei; Nakaguchi, Kazumitsu;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 10
date of issued 2018-12-25
creator Shigeta, Toshihiro ; Saitou, Hidetoshi; Tomiyama, Takeshi; Sakai, Yoichi; Shimizu, Norio;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 8
date of issued 2016-12-25
creator Shigeta, Toshihiro; Furumitsu, Keisuke; Yamaguchi, Atsuko; Tomiyama, Takeshi; Sakai, Yoichi; Saito, Hidetoshi;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 54
date of issued 2015-12-25
creator Shigeta, Toshihiro; Tezuka, Naoaki; Nakagawa, Norihisa; Tomiyama, Takeshi; Sakai, Yoichi; Saitou, Hidetoshi; Shimizu, Norio;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 6
date of issued 2014-12-25