creator Ikeno, Norio;
journal title The Journal of Social Studies Education in Asia
volume Volume 7
date of issued 2018
creator Kawaguchi, Hiromi; Kido, Natsumi; Kondo, Hideki; Bito, Fumiya; Gao, Jinting; Fukumoto, Masakazu; Yamaguchi, Yasuji; Kodama, Taisuke; Shigematsu, Fumiya; Yamamoto, Ryo; Yoshikawa, Tomonori; Kamino, Yukitaka; Tatara, Yusuke; Ikeno, Norio;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 24
date of issued 2018-03-22
creator Miyamoto, Hideyuki; Awatani, Yoshiko; Ikeno, Norio; Itou, Naoya; Kusahara, Kazuhiro; Gushiken, Kana; Hashimoto, Hiroshi; Fujiwara, Takanori;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 45
date of issued 2017-03-31
creator Ikeno, Norio; Kinoshita, Hiroyoshi; Takemura, Shinji; Fukazawa, Seiji;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 15
date of issued 2017-03-24
creator Ikeno, Norio;
journal title Theory and Research for Developing Learning Systems
volume Volume 3
date of issued 2017-03
creator Ikeno, Norio;
journal title 学習システム研究
issue Issue 6
date of issued 2017-03-31
creator Okinishi, Keiko; Nishihara, Miyuki; Fukazawa, Seiji; Ikeno, Norio;
journal title 学習システム研究
issue Issue 6
date of issued 2017-03-31
creator Ikeno, Norio;
journal title 学習システム研究
issue Issue 5
date of issued 2017-03-31
creator Ikeno, Norio;
journal title 学習システム研究
issue Issue 5
date of issued 2017-03-31
creator Ikeno, Norio;
journal title 学習システム研究
issue Issue 5
date of issued 2017-03-31
creator Ikeno, Norio;
journal title 学習システム研究
issue Issue 4
date of issued 2016-03-31
creator Mirushima, Taiji; Kobara, Tomoyuki; Ikeno, Norio; Tanahashi, Kenji; Kusahara, Kazuhiro; Unoki, Tsuyoshi; Endo, Keita; Ooe, Kazuhiko; Saneto, Takashi; Shimomae, Kouji; Hasuo, Yohei; Yamana, Toshihiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 44
date of issued 2016-03-24
creator Miyamoto, Hideyuki; Ikeno, Norio; Ito, Naoya; Kusahara, Kazuhiro; Fujiwara, Takanori; Yuasa, Seiji;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 44
date of issued 2016-03-24
creator Ikeno, Norio; Okada, Ryosuke; Wan, Biao; Watanabe, Takumi; Wakahara, Takashi; Yokoyama, Chinatsu; Nomi, Kazuyoshi;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 14
date of issued 2016-03
creator Okada, Ryosuke; Nomi, Kazuyoshi; Wakahara, Takashi; Wan, Biao; Yokoyama, Chinatsu; Watanabe, Takumi; Ikeno, Norio;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 14
date of issued 2016-03
creator Ikeno, Norio; Kodama, Makiko; Matsuura, Takuya; Koyama, Masataka; Kusahara, Kazuhiro; Okada, Ryosuke; Mase, Shigeo; Fukazawa, Seiji; Morita, Aiko; Oka, Naoki; Kurihara, Shinji; Oosato, Tsuyoshi; Nishimoto, Masayori; Ericson, Yukiko; Kojima, Nanae;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 14
date of issued 2016-03-25
creator Sugao, Hideyo; Hatakenaka, Kazuo; Ikeno, Norio;
journal title 学習システム研究
issue Issue 2
date of issued 2015-03-31
creator Ikeno, Norio; Fukui, Suguru;
journal title 学習システム研究
issue Issue 2
date of issued 2015-03-31
creator Ikeno, Norio;
journal title 学習システム研究
issue Issue 1
date of issued 2015-03-31