creator Ishii, Isao; Mizuno, Takuyou; Kumano, Soichiro; Umeno, Tomohiro; Suzuki, Daichi; Kurata, Yuki; Suzuki, Takashi; Gorbunov, Denis I.; Henriques, Margarida S.; Andreev, Alexander V.;
journal title Physical Review B
volume Volume 101
issue Issue 16
date of issued 2020-04-15
creator Umeo, Kazunori; Yamane, Haruki; Kubo, Hirokazu; Muro, Yuji; Nakamura, Fumihiko; Suzuki, Takashi; Takabatake, Toshiro; Sengupta, K.; Forthaus, M. K.; Abd-Elmeguid, M. M.;
journal title Physical Review B
volume Volume 85
issue Issue 2
date of issued 2012
creator Paik, Biswajit; Hasegawa, Takumi; Ishii, Isao; Michigoe, Akitaka; Suzuki, Takashi; Udagawa, Masayuki; Ogita, Norio; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 100
issue Issue 15
date of issued 2012
creator Ishii, Isao; Suetomi, Yasuhiko; Fujita, Takahiro K.; Suekuni, Koichiro; Tanaka, Tomoo; Takabatake, Toshiro; Suzuki, Takashi; Marcos A. Avila;
journal title Physical Review B
volume Volume 85
issue Issue 8
date of issued 2012
creator Ravindra Singh Solanki; Akhilesh Kumar Singh; S. K. Mishra; Shane J. Kennedy; Suzuki, Takashi; Kuroiwa, Yoshihiro; Moriyoshi, Chikako; Dhananjai Pandey;
journal title Physical Review B
volume Volume 84
issue Issue 14
date of issued 2011
creator Ikehata, Ryo; Suzuki, Takashi;
journal title Hiroshima mathematical journal
volume Volume 26
issue Issue 3
date of issued 1996-11
creator Naito, Yūki; Suzuki, Takashi; Yoshida, Kiyoshi;
journal title Journal of Differential Equations
volume Volume 184
issue Issue 2
date of issued 2002-09-20
creator Fujita, Toshizo; Suzuki, Takashi; Nakamura, Fumihiko; Ito, Masakazu;
creator Umeo, Kazunori; Takabatake, Toshiro; Suzuki, Takashi; Hane, Shingo; Mitamura, Hiroyuki; Goto, Tsuneaki;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 64
issue Issue 14
date of issued 2001-09-18
creator Takasu, Yuichi; Hasegawa, Takumi; Ogita, Norio; Udagawa, Masayuki; Avila, Marcos A.; Suekuni, Koichiro; Ishii, Isao; Suzuki, Takashi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 74
issue Issue 17
date of issued 2006-11-22
creator Taguchi, Munetaka; Chainani, Ashish; Horiba, Koji; Takata, Yasutaka; Yabashi, Makina; Tamasaku, Kenji; Nishino, Yoshinori; Miwa, Daigo; Ishikawa, Tetsuya; Takeuchi, Tomoyuki; Yamamoto, Kazuo; Matsunami, Masaharu; Shin, Shik; Yokoya, Takayoshi; Ikenaga, Eiji; Kobayashi, Keisuke; Mochiku, Takashi; Hirata, Kazuto; Hori, Junya; Ishii, Kiyotaka; Nakamura, Fumihiko; Suzuki, Takashi;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 95
issue Issue 17
date of issued 2005-10-19
creator Ito, Masakazu; Kurisaki, Hiromi; Nakamura, Fumihiko; Fujita, Toshizo; Suzuki, Takashi; Hori, Junya; Okada, Hironari; Fujii, Hironobu;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 97
date of issued 2005-05-15
creator Hossain, Z.; Ohmoto, Hirohisa; Umeo, Kazunori; Iga, Fumitoshi; Suzuki, Takashi; Takabatake, Toshiro; Takamoto, Naoki; Kindo, Koichi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 60
issue Issue 14
date of issued 1999-10-01
creator Nohara, Minoru; Suzuki, Takashi; Maeno, Yoshiteru; Fujita, Toshizo; Tanaka, Isao; Kojima, Hironao;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 70
issue Issue 22
date of issued 1993-05-31
creator Janssen, Yuri; Fujii, Hironobu; Ekino, Toshikazu; Izawa, Koichi; Suzuki, Takashi; Fujita, Toshizo; De Boer, Frank R.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 56
issue Issue 21
date of issued 1997-12-01
creator Izawa, Koichi; Suzuki, Takashi; Fujita, Toshizo; Takabatake, Toshiro; Nakamoto, Go; Fujii, Hironobu; Maezawa, Kunihiko;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 59
issue Issue 4
date of issued 1999-01-15
creator Suzuki, Takashi; Ishii, Isao; Okuda, Noriki; Katoh, Kenichi; Takabatake, Toshiro; Fujita, Toshizo; Tamaki, Akira;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 62
issue Issue 1
date of issued 2000-07-01
creator Fukuda, H.; Fujii, Hironobu; Kamura, H.; Hasegawa, Yuichi; Ekino, Toshikazu; Kikugawa, Naoki; Suzuki, Takashi; Fujita, Toshizo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 63
issue Issue 5
date of issued 2001-01-03
creator Iga, Fumitoshi; Ueda, Yuki; Takabatake, Toshiro; Suzuki, Takashi; Higemoto, Wataru; Nishiyama, Kusuo; Kawanaka, Hirofumi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 65
issue Issue 22
date of issued 2002-06-19
creator Sasakawa, Tetsuya; Suemitsu, T.; Takabatake, Toshiro; Bando, Yoshio; Umeo, Kazunori; Jung, M. H.; Sera, Masafumi; Suzuki, Takashi; Fujita, Toshizo; Nakajima, Motoki; Iwasa, Kazuaki; Kohgi, Masafumi; Paul, Ch.; Berger, St.; Bauer, Ernst D.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 66
issue Issue 4
date of issued 2002-07-16