creator Kashiba, Mitsuko; Yanase, Yosuke;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 1
date of issued 2020-12-25
creator Yanase, Yosuke; Iwasaka, Yasuko; Kashiba, Mitsuko; Kitadai, Yukinori; Kimura, Akitaka; Kurosaka, Shiho; Kusahara, Kazuhiro; Suzuki, Akiko; Tanaka, Hideyuki; Tsutaoka, Takanori; Tokunaga, Takashi; Hamamoto, Yoshiyasu; Fukazawa, Seiji; Mine, Kazunami; Murakami, Kaori; Yagi, Kentaro;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 16
date of issued 2018-03-23
creator Yanase, Yosuke; Asakura, Atsushi; 本岡 寛; 大津 由紀雄; Nanba, Hirotaka;
journal title Journal of elementary education and curriculum
issue Issue 5
date of issued 2017-03-31
creator Yanase, Yosuke; Kashiba, Mitsuko; Kitadai, Yukinori; Kimura, Akitaka; Kusahara, Kazuhiro; Saito, Kazuhiko; Sato, Takeshi; Suzuki, Akiko; Tanaka, Hideyuki; Tsutaoka, Takanori; Tokunaga, Takashi; Nagamatsu, Masayasu; Hamamoto, Yoshiyasu; Fukazawa, Seiji; Mase, Shigeo; Murakami, Kaori; Yagi, Kentaro;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 15
date of issued 2017-03-24
creator Kusahara, Kazuhiro; Matsumiya, Nagako; Kinoshita, Hiroyoshi; Miyoshi, Miori; Kageyama, Kazuya; Tanahashi, Kenji; Mase, Shigeo; Kanesige, Noboru; Iwata, Shotaro; Yoshida, Nariakira; Morita, Aiko; Suzuki, Akiko; Kusahara, Kazuhiro; Okada, Ryosuke; Matsuura, Takuya; Imakawa, Shinji; Murakami, Kaori; Matubara, Kiminori; Takata, Hiroshi; Gonda, Azusa; Yamasaki, Takahito; Asakura, Atsushi; Itou, Keiko; Kihara, Seiichiro; Gondou, Atuko; Nanba, Hirotaka; Nakamura, Kazuyo; Nagata, Tadamichi; Matsuura, Taketo; Inoue, Wataru; Yamauchi, Noritsugu; Yanase, Yosuke; Maruyama, Yasushi; Watanabe, Kenzi; Yui, Yoshimichi; Fukazawa, Seiji; Yamada, Hiroyuki; Tomikawa, Ko; Mine, Kazunami; Shimazu, Reiko;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 14
date of issued 2016-03-25
creator Yanase, Yosuke;
journal title 国語教育思想研究
issue Issue 8
date of issued 2014-05-01
creator Matsuo, Saori; Kohirogawa, Kazue; Yasumatsu, Hiroyoshi; Kashiba, Mitsuko; Yanase, Yosuke; Matsumiya, Nagako;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 41
date of issued 2013-03-22
SelfDOI 10.15027/34674
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 41
date of issued 2011-03-31
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 40
date of issued 2010-03-31
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 39
date of issued 2009-04-01
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 38
date of issued 2008-04-01
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 37
date of issued 2007-04-01
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 37
date of issued 2007-04-01
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 35
date of issued 2005-04-01
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 34
date of issued 2004-05-01
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 33
date of issued 2003-06-02
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 33
date of issued 2003-06-02
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 32
date of issued 2002-08-01
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 31
date of issued 2001-10-01
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 22
date of issued 1992-10-01