creator Sasada, Mahito; Uemura, Makoto; Fukazawa, Yasushi; Kawabata, Koji S.; Itoh, Ryosuke; Sakon, Itsuki; Fujisawa, Kenta; Kadota, Akiko; Ohsugi, Takashi; Yoshida, Michitoshi; Yasuda, Hajimu; Yamanaka, Masayuki; Sato, Shuji; Kino, Masaru;
journal title Publications of the Astronomical Society of Japan
volume Volume 64
issue Issue 3
date of issued 2012-06-25
creator Tanaka, Masaomi; Kawabata, Koji S.; Hattori, Takashi; Mazzali, Paolo A.; Aoki, Kentaro; Iye, Masanori; Maeda, Keiichi; Nomoto, Ken'ichi; Pian, Elena; Sasaki, Toshiyuki; Yamanaka, Masayuki;
journal title Astrophysical Journal
volume Volume 754
issue Issue 1
date of issued 2012
creator Yamanaka, Masayuki; Kawabata, Koji S.; Kinugasa, Kenzo; Tanaka, Masaomi; Imada, Akira; Maeda, Keiichi; Nomoto, Ken'ichi; Arai, Akira; Chiyonobu, Shingo; Fukazawa, Yasushi; Hashimoto, Osamu; Honda, Satoshi; Ikejiri, Yuki; Itoh, Ryosuke; Kamata, Yukiko; Kawai, Nobuyuki; Komatsu, Tomoyuki; Konishi, Kohki; Kuroda, Daisuke; Miyamoto, Hisashi; Miyazaki, Satoshi; Nagae, Osamu; Nakaya, Hidehiko; Ohsugi, Takashi; Omodaka, Toshihiro; Sakai, Nobuyuki; Sasada, Mahito; Suzuki, Mariko; Taguchi, Hikaru; Takahashi, Hidenori; Tanaka, Hiroyuki; Uemura, Makoto; Yamashita, Takuya; Yanagisawa, Kenshi; Yoshida, Michitoshi;
journal title Astrophysical Journal Letters
volume Volume 707
issue Issue 2
date of issued 2009-12-20
creator Tanaka, Masaomi; Yamanaka, Masayuki; Maeda, Keiichi; Kawabata, Koji S; Hattori, Takashi; Minezaki, Takeo; Valenti, Stefano; Della Valle, Massimo; Sahu, D. K; Anupama, G. C; Tominaga, Nozomu; Nomoto, Ken'ichi; Mazzali, Paolo A; Pian, Elena;
journal title Astrophysical Journal
volume Volume 700
issue Issue 2
date of issued 2009
creator Kawabata, Koji; Tanaka, Masaomi; Maeda, Keiichi; Hattori, Takashi; Nomoto, Ken'ichi; Tominaga, Nozomu; Yamanaka, Masayuki;
journal title Astrophysical Journal
volume Volume 697
issue Issue 1
date of issued 2009