creator Morioka, Norimitsu; Kodama, Keitaro; Tomori, Mizuki; Yoshikawa, Kanade; Saeki, Munenori; Nakamura, Yoki; Zhang, Fang Fang; Hisaoka-Nakashima, Kazue; Nakata, Yoshihiro;
journal title Brain, Behavior, and Immunity
volume Volume 78
date of issued 2019-05
Thumnail
creator Miyano, Kanako; Tang, He-Bin; Nakamura, Yoki; Morioka, Norimitsu; Inoue, Atsuko; Nakata, Yoshihiro;
journal title Neuropharmacology
volume Volume 57
issue Issue 1
date of issued 2009
Thumnail
creator Morita, Katsuya; Kitayama, Tomoya; Morioka, Norimitsu; Dohi, Toshihiro;
journal title Pain
volume Volume 138
issue Issue 3
date of issued 2008-09-15
Thumnail
creator Abdin, Md. Joynal; Morioka, Norimitsu; Morita, Katsuya; Kitayama, Tomoya; Kitayama, Shigeo; Nakashima, Toshikatsu; Dohi, Toshihiro;
journal title Life Sciences
volume Volume 80
issue Issue 1
date of issued 2006-12-03
Thumnail
creator Dohi, Toshihiro; Morita, Katsuya; Morioka, Norimitsu; Joynal, A.; Kitayama, S.;
journal title The International Journal of Neuropsychopharmacology
volume Volume 7
issue Issue suppl 2
date of issued 2004-06
Thumnail
creator Morita, Katsuya; Morioka, Norimitsu; Abdin, Joynal; Kitayama, Shigeo; Nakata, Yoshihiro; Dohi, Toshihiro;
journal title Pain
volume Volume 111
issue Issue 3
date of issued 2004-10