Thumnail
creator Yamane, Aki; Shimojo, Fuyuki; Hoshino, Kozo; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Journal of Chemical Physics
volume Volume 134
issue Issue 12
date of issued 2011-03-29
Thumnail
creator Miyaoka, H.; Ichikawa, T.; Kojima, Y.;
journal title Energy Procedia
volume Volume 49
date of issued 2014
Thumnail
creator Ikeda, Suguru; Ichikawa, Takayuki; Yamaguchi, Shotaro; Miyaoka, Hiroki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Journal of the Japan Institute of Energy
volume Volume 93
date of issued 2014
Thumnail
creator Isobe, Shigehito; Yamada, Sumito; Wang, Yongming; Hashimoto, Naoyuki; Ohnuki, Somei; Miyaoka, Hiroki; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 114
issue Issue 9
date of issued 2013-09
Thumnail
creator Isobe, Shigehito; Ichikawa, Takayuki; Tokoyoda, Kazuhiko; Hanada, Nobuko; Leng, Haiyan; Fujii, Hironobu; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Thermochimica Acta
volume Volume 468
issue Issue 1-2
date of issued 2008-02
Thumnail
creator Tokoyoda, Kazuhiko; Hino, Satoshi; Ichikawa, Takayuki; Okamoto, Keisuke; Fujii, Hironobu;
journal title Journal of Alloys and Compounds
volume Volume 439
issue Issue 1-2
date of issued 2007-07-31
Thumnail
creator Miyaoka, Hiroki; Ichikawa, Takayuki; Fujii, Hironobu;
journal title Journal of Alloys and Compounds
volume Volume 432
issue Issue 1-2
date of issued 2007-04-25
Thumnail
creator Okamoto, Keisuke; Tokoyoda, Kazuhiko; Ichikawa, Takayuki; Fujii, Hironobu;
journal title Journal of Alloys and Compounds
volume Volume 432
issue Issue 1-2
date of issued 2007-04-25
Thumnail
creator Nakagawa, Tessui; Ichikawa, Takayuki; Iida, Ryo; Leng, Haiyan; Takeichi, Nobuhiko; Kiyobayashi, Tetsu; Takeshita, Hiroyuki; Fujii, Hironobu;
journal title Journal of Alloys and Compounds
volume Volume 430
issue Issue 1-2
date of issued 2007-03-14
Thumnail
creator Hanada, Nobuko; Ichikawa, Takayuki; Hino, Satoshi; Fujii, Hironobu;
journal title Journal of Alloys and Compounds
volume Volume 420
issue Issue 1-2
date of issued 2006-08-31
Thumnail
creator Leng, Haiyan; Ichikawa, Takayuki; Hino, Satoshi; Hanada, Nobuko; Isobe, Shigehito; Fujii, Hironobu;
journal title Journal of Power Sources
volume Volume 156
issue Issue 2
date of issued 2006-06-01
Thumnail
creator Gomibuchi, Emi; Ichikawa, Takayuki; Kimura, Koichi; Isobe, Shigehito; Nabeta, Koji; Fujii, Hironobu;
journal title Carbon
volume Volume 44
issue Issue 5
date of issued 2006-04
Thumnail
creator Hino, Satoshi; Ichikawa, Takayuki; Leng, Haiyan; Fujii, Hironobu;
journal title Journal of Alloys and Compounds
volume Volume 398
issue Issue 1-2
date of issued 2005-08-02
Thumnail
creator Isobe, Shigehito; Ichikawa, Takayuki; Hino, Satoshi; Fujii, Hironobu;
journal title The Journal of Physical Chemistry B
volume Volume 109
issue Issue 31
date of issued 2005-07-15
Thumnail
creator Ichikawa, Takayuki; Tokoyoda, Kazuhiko; Leng, Haiyan; Fujii, Hironobu;
journal title Journal of Alloys and Compounds
volume Volume 400
issue Issue 1-2
date of issued 2005-09-01
Thumnail
creator Hino, Satoshi; Ichikawa, Takayuki; Ogita, Norio; Udagawa, Masayuki; Fujii, Hironobu;
journal title Chemical Communications
issue Issue 24
date of issued 2005
Thumnail
creator Ichikawa, Takayuki; Chen, D. M.; Isobe, Shigehito; Gomibuchi, Emi; Fujii, Hironobu;
journal title Materials Science and Engineering B
volume Volume 108
issue Issue 1-2
date of issued 2004-04-25
Thumnail
creator Hanada, Nobuko; Ichikawa, Takayuki; Fujii, Hironobu;
journal title Journal of Physics and Chemistry of Solids
volume Volume 65
issue Issue 2-3
date of issued 2004-03
Thumnail
creator Ichikawa, Takayuki; Isobe, Shigehito; Hanada, Nobuko; Fujii, Hironobu;
journal title Journal of Alloys and Compounds
volume Volume 365
issue Issue 1-2
date of issued 2004-02-25