creator Yamamoto, Hikaru; Miyaoka, Hiroki; Hino, Satoshi; Nakanishi, Haruyuki; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title International Journal of Hydrogen Energy
volume Volume 34
issue Issue 24
date of issued 2009-12
creator Miyaoka, Hiroki; Ichikawa, Takayuki; Fujii, Tatsuo; Ishida, Wataru; Isobe, Shigehito; Fuji, Hironobu; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Journal of Alloys and Compounds
volume Volume 507
issue Issue 2
date of issued 2010-10-08
creator Doi, Koichi; Hino, Satoshi; Miyaoka, Hiroki; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Journal of Power Sources
volume Volume 196
issue Issue 1
date of issued 2011-01-01
creator Zhang, Yu; Shimoda, Keiji; Miyaoka, Hiroki; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title International Journal of Hydrogen Energy
volume Volume 35
issue Issue 22
date of issued 2010-11
creator Kamakura, Nozomu; Takeda, Yukiharu; Saito, Yuji; Yamagami, Hiroshi; Tsubota, Masami; Paik, Biswajit; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu; Muro, Takayuki; Kato, Yukako; Kinoshita, Toyohiko;
journal title Physical Review B
volume Volume 83
issue Issue 3
date of issued 2011-01-10
creator Yamane, Aki; Shimojo, Fuyuki; Hoshino, Kozo; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Journal of Chemical Physics
volume Volume 134
issue Issue 12
date of issued 2011-03-29
creator Ishida, Wataru; Miyaoka, Hiroki; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title 炭素
issue Issue 233
date of issued 2008-06-09
creator Paik, Biswajit; Hasegawa, Takumi; Ishii, Isao; Michigoe, Akitaka; Suzuki, Takashi; Udagawa, Masayuki; Ogita, Norio; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 100
issue Issue 15
date of issued 2012
creator Miyaoka, H.; Ichikawa, T.; Kojima, Y.;
journal title Energy Procedia
volume Volume 49
date of issued 2014
creator Ikeda, Suguru; Ichikawa, Takayuki; Yamaguchi, Shotaro; Miyaoka, Hiroki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Journal of the Japan Institute of Energy
volume Volume 93
date of issued 2014
creator Isobe, Shigehito; Yamada, Sumito; Wang, Yongming; Hashimoto, Naoyuki; Ohnuki, Somei; Miyaoka, Hiroki; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 114
issue Issue 9
date of issued 2013-09
creator Miyaoka, Hiroki; Itoh, Keiji; Fukunaga, Toshiharu; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu; Fuji, Hironobu;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 104
issue Issue 5
date of issued 2008-09
creator Yamaguchi, Toshiro; Shinzato, Keita; Yamamoto, Kyohei; Wang, Yongming; Nakagawa, Yuki; Isobe, Shigehito; Ichikawa, Tomoyuki; Miyaoka, Hiroki; Ichikawa, Takayuki;
journal title International Journal of Hydrogen Energy
volume Volume 45
issue Issue 11
date of issued 2020-02-28