creator Hamana, Kiyoshi; Kawaguchi, Maki; Nakatsubo, Fuminori;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 39
date of issued 2017-09-22
creator Kajiyama, Masashi; Shiro, Kazuki; Takahashi, Nozomu; Kouzaka, Hidenori; Mukai, Ayako; Noguchi, Keiko; Fujii, Tomoko; Nishi, Tsutomu; Asakura, Atsushi; Wakamatsu, Akihiko; Mutaguchi, Tatsumi; Kawai, Norimune; Ujima, Kazuhito; Tanimoto, Tadaaki; Hayashida, Masashi; Chikurinji, Takeshi; Funabashi, Atsuhiko; Kawaguchi, Maki; Hondo, Aoi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 45
date of issued 2017-03-31
creator Hori, Nami; Matsumoto, Shingo; Nanakida, Atsushi; Shimizu, Hisayo; Kawaguchi, Maki; Sugamura, Toru; Nakamura, Keiko; Ogamo, Chisuzu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 45
date of issued 2017-03-31
creator Kawaguchi, Maki; Nanakida, Atsushi;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 15
date of issued 2017-03-14
creator Kawai, Norimune; Kawaguchi, Maki; Hondo, Aoi; Nozaki, Hitomi;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 15
date of issued 2017-03-14
creator Hondo, Aoi; Kawaguchi, Maki; Wakamatsu, Akihiko; Hayashida, Masashi; Mutaguchi, Tatsumi; Kawai, Norimune; Chikurinji, Takeshi;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 15
date of issued 2017-03-14
creator Wakamatsu, Akihiko; Kawada, Kazuo; Kimura, Akitaka; Ikeda, Satoshi; Mutaguchi, Tatsumi; Kawai, Norimune; Ujima, Kazuhito; Tanimoto, Tadaaki; Hayashida, Masashi; Chikurinji, Takeshi; Funabashi, Atsuhiko; Kawaguchi, Maki; Hondo, Aoi;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 15
date of issued 2017-03-24
creator Matsutani, Norie; Kawai, Norimune; Kawaguchi, Maki; Murakami, Rie; Fukumoto, Hiromi;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 14
date of issued 2016-03
creator Nakamura, Tomomi; Kawai, Norimune; Murakami, Rie; Kawaguchi, Maki; Fukumoto, Hiromi;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 14
date of issued 2016-03
creator Kawaguchi, Maki; Nanakida, Atsushi;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 14
date of issued 2016-03
creator Kawaguchi, Maki; Mori, Yoriko; Hou, Shengbin; Shirota, Kaya; Nanakida, Atsushi;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Kawaguchi, Maki; Nanakida, Atsushi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science
issue Issue 63
date of issued 2014-12-19