creator Tanaka, Chikako; Arita, Yuichi; Sasahara, Hisako; Ogawa, Tetsuji; Tani, Ryoji; Abe, Y asuhiko; Shimizu, Yoshitaka; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 2001-06-01
creator Ogawa, Tetsuji; Taguchi, Norihiro; Sasahara, Hisako; Fujitani, Morioki; Tani, Ryoji; Itoh, Yoshiaki; Yoshida, Mitsuyoshi; Tamamoto, Mitsuhiro; Tanaka, Eiji; Okada, Mitsugu; Taguchi, Akira; Sugimura, Mitsutaka; Ishikawa, Takenori; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 2000-12-01
creator Toratani, Shigeaki; Okamoto, Tetsuji; Shigemori, Kazuko; Osaki, Teruhiko; Yabumoto, Masafumi; Tani, Ryoji; Tanaka, Yoshiharu; Ochi, Yasushi; Takada, Kazuaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01