creator Ozono, Iori; Sakamoto, Shigeyuki; Okazaki, Takahito; Oshita, Jumpei; Ishii, Daizo; Kurisu, Kaoru;
journal title Journal of Clinical Neuroscience
volume Volume 74
date of issued 2020-01-27
creator Bohara, Manoj; Sugata, Sei; Nishimuta, Yosuke; Karki, Prasanna; Nagayama, Tetsuya; Sakamoto, Shigeyuki; Tokimura, Hiroshi; Arita, Kazunori;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 3
date of issued 2015-09
creator Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Arita, Kazunori; Ishifuro, Minoru; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 3
date of issued 2005-09
creator Adhikari, Rupendra B; Eguchi, Kuniki; Sakamoto, Shigeyuki; Okazaki, Takahito; Kiura, Yoshihiro; Kurisu, Kaoru;
journal title Nepal Journal of Neuroscience
volume Volume 10
issue Issue 2
date of issued 2013
creator Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Shinagawa, Katsuhiro; Miyoshi, Hiroyuki; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 61
issue Issue 4
date of issued 2012-12
creator Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Kawamoto, Yukihiko; Murakami, Taro; Okamura, Akitake; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 61
issue Issue 3
date of issued 2012-09
creator Sakamoto, Shigeyuki; Eguchi, Kuniki; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Yamasaki, Fumiyuki; Kajiwara, Yoshinori; Matsushige, Toshinori; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 59
issue Issue 1
date of issued 2010-03
creator Shibukawa, Masaaki; Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Matsushige, Toshinori; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 58
issue Issue 2・3
date of issued 2009-09
creator Shrestha, Prabin; Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Takeda, Masaaki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 1
date of issued 2008-03
creator Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Eguchi, Kuniki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 56
issue Issue 3・4
date of issued 2007-12
creator Sakamoto, Shigeyuki; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Tsumura, Ryu; Okazaki, Takahito; Matsushige, Toshinori; Kurisu, Kaoru;
journal title Acta Neurochirurgica
volume Volume 151
issue Issue 11
date of issued 2009-04-03
creator Sakamoto, Shigeyuki; Sumida, Masayuki; Takeshita, Shinichiro; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Kurisu, Kaoru;
journal title Acta Neurochirurgica
volume Volume 151
issue Issue 9
date of issued 2009-03-25
creator Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Kurisu, Kaoru;
journal title Clinical Neurology and Neurosurgery
volume Volume 110
issue Issue 4
date of issued 2008-04
creator Sakamoto, Shigeyuki; Eguchi, Kuniki; Kiura, Yoshihiro; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
journal title Clinical Neurology and Neurosurgery
volume Volume 108
issue Issue 6
date of issued 2006-09
creator Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
journal title Acta Neurochirurgica
volume Volume 148
issue Issue 1
date of issued 2006-01
creator Sakamoto, Shigeyuki; Ikawa, Fusao; Kawamoto, Hitoshi; Ohbayashi, Naohiko; Inagawa, Tetsuji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 52
issue Issue 1
date of issued 2003-03