creator Oho, Yukimasa; Hirayama, Yasuyuki;
journal title Bulletin of the Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. II, Studies in environmental sciences
volume Volume 13
date of issued 2018-12-31
creator Hirayama, Yasuyuki; Hayashi, Takaya; Nakai, Shinichi; Tsushima, Atsuo; Oho, Yukimasa;
journal title Bulletin of the Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. II, Studies in environmental sciences
volume Volume 4
date of issued 2009-12-31
SelfDOI 10.15027/29025
creator Oho, Yukimasa; Hirayama, Yasuyuki;
journal title Bulletin of the Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. II, Studies in environmental sciences
volume Volume 4
date of issued 2009-12-31
SelfDOI 10.15027/29023
creator Oho, Yukimasa; Hirayama, Yasuyuki;
journal title Bulletin of the Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. II, Studies in environmental sciences
volume Volume 4
date of issued 2009-12-31
SelfDOI 10.15027/29022
creator Shimizu, Yuta; Onodera, Shin-ichi; Oho, Yukimasa; Hirayama, Yasuyuki; Kodera, Koji; Takahashi, Hidehiro;
journal title Bulletin of the Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. II, Studies in environmental sciences
volume Volume 3
date of issued 2008-12-31
SelfDOI 10.15027/28524
creator Oho, Yukimasa; Kasai, Kosuke; Hirayama, Yasuyuki;
journal title Bulletin of the Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. II, Studies in environmental sciences
volume Volume 3
date of issued 2008-12-31
SelfDOI 10.15027/28522
creator Oho, Yukimasa; Kasai, Kosuke; Kaibori, Masahiro; Hirayama, Yasuyuki;
journal title Bulletin of the Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. II, Studies in environmental sciences
volume Volume 3
date of issued 2008-12-31
SelfDOI 10.15027/28521
creator Oho, Yukimasa; Hirayama, Yasuyuki; Kawamoto, Naomi; Suzuki, Mineo;
journal title Bulletin of the Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. II, Studies in environmental sciences
volume Volume 2
date of issued 2007-12-31
SelfDOI 10.15027/25769
creator Oho, Yukimasa; Takata, Yoshio; Fujimoto, Mutsumi; Hirayama, Yasuyuki; Yamaguchi, Yuya;
journal title Bulletin of the Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. II, Studies in environmental sciences
volume Volume 2
date of issued 2007-12-31
SelfDOI 10.15027/25768
creator Fukuoka, Masato; Oho, Yukimasa; Kaihotsu, Ichirou; Kitagawa, Ruji; Satou, Takaharu; Onodera, Shinichi; Hirayama, Yasuyuki; Yamanaka, Tsutomu;
creator Shingubara, Hidekazu; Hirayama, Yasuyuki; Tsushima, Atsushi; Oho, Yukimasa;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
SelfDOI 10.15027/850
creator Hirayama, Yasuyuki; Fukuoka, Masato;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
SelfDOI 10.15027/847