creator Takase, Kouichi; Sato, Ken; Shoji, Osamu; Takahashi, Yumiko; Takano, Yoshiki; Sekizawa, Kazuko; Kuroiwa, Yoshihiro; Goto, Manabu;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 90
issue Issue 16
date of issued 2007-04-19
creator Tanaka, Hiroshi; Kuroiwa, Yoshihiro; Takata, Masaki;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 74
issue Issue 17
date of issued 2006-11-16
creator Wada, Satoshi; Yamato, Keisuke; Pulpan, Petr; Kumada, Nobuhiro; Lee, Bong-Yeon; Iijima, Takashi; Moriyoshi, Chikako; Kuroiwa, Yoshihiro;
journal title Journal of the Ceramic Society of Japan
volume Volume 118
issue Issue 1380
date of issued 2010-08-01
creator Wada, Satoshi; Shimizu, Shigehito; Pulpan, Petr; Kumada, Nobuhiro; Tanaka, Daisuke; Furukawa, Masahito; Moriyoshi, Chikako; Kuroiwa, Yoshihiro;
journal title Journal of the Ceramic Society of Japan
volume Volume 118
issue Issue 1380
date of issued 2010-08-01
creator Wada, Satoshi; Yamato, Keisuke; Pulpan, Petr; Kumada, Nobuhiro; Lee, Bong-Yeon; Iijima, Takashi; Moriyoshi, Chikako; Kuroiwa, Yoshihiro;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 108
issue Issue 9
date of issued 2010
creator Ravindra Singh Solanki; Akhilesh Kumar Singh; S. K. Mishra; Shane J. Kennedy; Suzuki, Takashi; Kuroiwa, Yoshihiro; Moriyoshi, Chikako; Dhananjai Pandey;
journal title Physical Review B
volume Volume 84
issue Issue 14
date of issued 2011
creator Fujii, Ichiro; Shimizu, Shigehito; Yamashita, Kenta; Nakashima, Kouichi; Kumada, Nobuhiro; Moriyoshi, Chikako; Kuroiwa, Yoshihiro; Fujikawa, Yoshinori; Tanaka, Daisuke; Furukawa, Masahito; Wada, Satoshi;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 99
issue Issue 20
date of issued 2011
creator Bhattacharjee, Shuvrajyoti; Taji, Kazuaki; Moriyoshi, Chikako; Kuroiwa, Yoshihiro; Pandey, Dhananjai;
journal title Physical Review B
volume Volume 84
issue Issue 10
date of issued 2011
creator Kuroda, Kenta; Miyahara, Hirokazu; Ye, Mao; Eremeev, S. V.; Koroteev, Yu. M.; Krasovskii, E. E.; Chulkov, E. V.; Hiramoto, Shozo; Moriyoshi, Chikako; Kuroiwa, Yoshihiro; Miyamoto, Koji; Okuda, Taichi; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Ueda, Yoshifumi; Kimura, Akio;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 108
issue Issue 20
date of issued 2012