creator Baba, Takuya; Iwasaki, Hideki;
journal title Journal of Science Education in Japan
volume Volume 25
issue Issue 3
date of issued 2001-09-10
creator Iwachido, Hideki; Shimizu, Hiroshi; Amano, Hideki; Iwasaki, Hideki; Irikawa, Yoshikatsu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 43
date of issued 2015-03-26
creator Kawasaki, Yuuko; Kambara, Kazuyuki; Goto, Haruka; Tominaga, Kazuhiro; Iwasaki, Hideki; Baba, Takuya; Saeki, You;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 41
date of issued 2013-03-22
SelfDOI 10.15027/34673
creator Kambara, Kazuyuki; Kawasaki, Yuuko; Tominaga, Kazuhiro; Abe, Yoshitaka; Iwasaki, Hideki; Baba, Takuya;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 40
date of issued 2012-03-26
SelfDOI 10.15027/32617
creator Baba, Takuya; Iwasaki, Hideki;
journal title International Journal of Curriculum Development and Practice
volume Volume 3
issue Issue 1
date of issued 2001-03
creator Iwasaki, Hideki; Nakamura, Satoshi; Baba, Takuya;
journal title 日本教科教育学会誌
volume Volume 22
issue Issue 1
date of issued 1999-06-30
creator Iida, Shinji; Yamaguchi, Takeshi; Nakahara, Tadao; Shigematsu, Keiichi; Iwasaki, Hideki; Ueda, Atsumi; Koyama, Masataka;
journal title 日本教科教育学会誌
volume Volume 21
issue Issue 4
date of issued 1999-03-31
creator Yamaguchi, Takeshi; Iida, Shinji; Nakahara, Tadao; Shigematsu, Keiichi; Iwasaki, Hideki; Ueda, Atsumi; Koyama, Masataka;
journal title 日本数学教育学会誌
volume Volume 83
issue Issue 3
date of issued 2001-03-01
creator Iwasaki, Hideki; Baba, Takuya;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 3
issue Issue 1
date of issued 1997-03-01
SelfDOI 10.15027/29637
creator Kuwayama, Hisashi; Iwasaki, Hideki; Baba, Takuya;
journal title 日本教科教育学会誌
volume Volume 26
issue Issue 4
date of issued 2004-03-30
creator Kuwayama, Hisashi; Iwasaki, Hideki;
journal title 日本教科教育学会誌
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 2002-06-30
creator Iwasaki, Hideki; Yamaguchi, Takeshi; Ueda, Atsumi; Ninomiya, Hiroyuki; Baba, Takuya; Okazaki, Masakazu;
creator Iwasaki, Hideki; Ueda, Atsumi; Baba, Takuya; Isoda, Masami; Maruyama, Hideki; Kuwayama, Hisashi;
creator Eno, Jun; Koyama, Masataka; Iwasaki, Hideki; Isobe, Toshiyuki; Imamura, Takako; Abe, Yoshitaka; Shinno, Yusuke; Mukai, Keiko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 36
date of issued 2008-03-20
SelfDOI 10.15027/23173
creator Nakayama, Shuichi; Inoue, Seiji; Iwasaki, Hideki; Kato, Takashi; Tabata, Yoshinori; Hirakawa, Yukiko; Griek, Lyckle;
creator Kadoya, Shigeki; Nakahara, Tadao; Iwasaki, Hideki; Kunimoto, Keiyu; Ikeda, Hideo; Ueda, Atsumi; Koyama, Masataka; Isozaki, Tetsuo; Fujii, Hiroki; Shimizu, Kinya;
creator Baba, Takuya; Iwasaki, Hideki;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 8
issue Issue 1
date of issued 2001-10
SelfDOI 10.15027/14373
creator Kanja, Charles; Iwasaki, Hideki; Baba, Takuya; Ueda, Atsumi;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 7
issue Issue 1
date of issued 2001-01
SelfDOI 10.15027/14340