creator Miyasato, Tomoe; Takahashi, Hitoshi; Morikawa, Atsuko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 9
date of issued 2016-03-16
creator Suzuki, Yumiko; Inoue, Wataru; Miyasato, Tomoe; Itou, Keiko; Yamasaki, Takahito; Yonezawa, Takashi; Nakamura, Kazuyo; Matsuura, Taketo; Sasaki, Tetsuo; Oosato, Tsuyoshi; Nishimoto, Masayori; Nakai, Yuka;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 14
date of issued 2016-03-25
creator Suzuki, Yumiko; Yonezawa, Takashi; Nakai, Yuka; Miyasato, Tomoe; Kinoshita, Hiroyoshi; Oosedo, Kazuki; Oosato, Tsuyoshi; Nishimoto, Masayori; Matsuura, Taketo; Tanaka, Setsuko; Takahashi, Hitoshi; Miyatani, Makoto;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Nanba, Hirotaka; Suzuki, Yumiko; Matsuura, Taketo; Miyasato, Tomoe; Oosedo, Kazuki; Kinoshita, Hiroyoshi; Yamauchi, Noritsugu; Kodama, Makiko; Gondo, Atsuko; Matsumoto, Hitoshi; Nakamura, Kazuyo; Itou, Keiko; Ueda, Atsumi; Kihara, Seiichiro; Kimura, Hirokazu; Yamasaki, Takahito; Iwasaka, Yasuko; Nagata, Tadamichi; Matsumiya, Nagako; Terauchi, Daisuke; Ikeda, Satoshi; Watanabe, Takumi; Kawai, Norimune; Ujima, Kazuhito; Hayashida, Masashi; Murakami, Rie;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 17
date of issued 2019-03-22
creator Miyasato, Tomoe; 中野 敦夫; Okada, Ryosuke; 岡田 博元; Yamauchi, Noritsugu;
journal title Journal of elementary education and curriculum
issue Issue 8
date of issued 2020-03-31
creator Hiraoka, Haruka; Miyasato, Tomoe;
journal title Journal of Professional Development for Teachers and School Leaders
issue Issue 3
date of issued 2020-03-15
creator SUZUKI, Yumiko; MIYASATO, Tomoe; MORIKAWA, Atsuko; ZHAO, Shuo;
journal title Journal of Professional Development for Teachers and School Leaders
issue Issue 2
date of issued 2019-03-15
creator NAKASHIMA, Atsuo; MIYASATO, Tomoe;
journal title Journal of Professional Development for Teachers and School Leaders
issue Issue 2
date of issued 2019-03-15
creator NAKANO, Atsuo; MIYASATO, Tomoe;
journal title Journal of Professional Development for Teachers and School Leaders
issue Issue 2
date of issued 2019-03-15
creator MIYASATO, Tomoe; SUZUKI, Yumiko;
journal title Journal of Professional Development for Teachers and School Leaders
issue Issue 2
date of issued 2019-03-15
creator OGAWA, Rina; MIYASATO, Tomoe; KASHIBA, Mitsuko;
journal title Journal of Professional Development for Teachers and School Leaders
issue Issue 4
date of issued 2021-03-15