creator Noguchi, Keiko; Funabashi, Atsuhiko;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 49
date of issued 2018-03-31
creator Mukai, Ayako; Funabashi, Atsuhiko;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 49
date of issued 2018-03-31
creator Funabashi, Atsuhiko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 66
date of issued 2017-12-22
creator Kajiyama, Masashi; Shiro, Kazuki; Takahashi, Nozomu; Kouzaka, Hidenori; Mukai, Ayako; Noguchi, Keiko; Fujii, Tomoko; Nishi, Tsutomu; Asakura, Atsushi; Wakamatsu, Akihiko; Mutaguchi, Tatsumi; Kawai, Norimune; Ujima, Kazuhito; Tanimoto, Tadaaki; Hayashida, Masashi; Chikurinji, Takeshi; Funabashi, Atsuhiko; Kawaguchi, Maki; Hondo, Aoi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 45
date of issued 2017-03-31
creator Yamada, Hirokazu; Funabashi, Atsuhiko;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 15
date of issued 2017-03-14
creator Wakamatsu, Akihiko; Kawada, Kazuo; Kimura, Akitaka; Ikeda, Satoshi; Mutaguchi, Tatsumi; Kawai, Norimune; Ujima, Kazuhito; Tanimoto, Tadaaki; Hayashida, Masashi; Chikurinji, Takeshi; Funabashi, Atsuhiko; Kawaguchi, Maki; Hondo, Aoi;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 15
date of issued 2017-03-24
creator Funabashi, Atsuhiko;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 14
date of issued 2016-03
creator Murakami, Rie; Fukumoto, Hiromi; Ujima, Kazuhito; Hayashida, Masashi; Tanimoto, Tadaaki; Funabashi, Atsuhiko; Wakamatsu, Akihiko; Igarashi, Kazunori;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 14
date of issued 2016-03
creator Funabashi, Atsuhiko;
journal title Bulletin of training and research center for clinical psychology
volume Volume 14
date of issued 2016-03-20