creator Vu, Thu Ha; Tran, Duc; Goto, Daisaku; Kawata, Keisuke;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 8
issue Issue 9
date of issued 2019-01
creator Fukuda, Katsufumi; Isdwiyani, Rofiq; Kawata, Keisuke; Yoshida, Yuichiro;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 7
issue Issue 4
date of issued 2018-02-24
creator Su Thet Hninn; Kaneko, Shinji; Kawata, Keisuke; Yoshida, Yuichiro;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 7
issue Issue 3
date of issued 2017-10-20
creator Su Thet Hninn; Kaneko, Shinji; Kawata, Keisuke; Yoshida, Yuichiro;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 6
issue Issue 2
date of issued 2016-03-31
creator Kawata, Keisuke; Dinushi Anupama Manoratna; Yoshida, Yuichiro;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 5
issue Issue 4
date of issued 2015-10-08
creator Sumida, Sugata; Kawata, Keisuke;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 5
issue Issue 3
date of issued 2015
creator Kawata, Keisuke; Komura, Mizuki;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 5
issue Issue 1
date of issued 2015-06
creator Kawata, Keisuke; Keoyasan, Leksay; Yoshida, Yuichiro;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 4
issue Issue 5
date of issued 2014-08
SelfDOI 10.15027/35887
creator Romadhon, Ardiansyah; Ito, Yutaka; Kawata, Keisuke; Yoshida, Yuichiro;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 4
issue Issue 4
date of issued 2014-08
SelfDOI 10.15027/35886
creator Ito, Yutaka; Ito, Takahiro; Komatsu, Satoru; Dhital, Prasad Ram; Goto, Daisaku; Ichihashi, Masaru; Kawata, Keisuke; Yamamoto, Yuki; Yoshida, Yuichiro; Kaneko, Shinji;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2014-08
SelfDOI 10.15027/35323
creator Kawata, Keisuke;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 3
issue Issue 9
date of issued 2013-12
SelfDOI 10.15027/35234
creator Kawata, Keisuke; Ouchida, Yasunori;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 3
issue Issue 8
date of issued 2013-12
SelfDOI 10.15027/35233
creator Kawata, Keisuke; Nakajima, Kentaro; Sato, Yasuhiro;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 3
issue Issue 7
date of issued 2013-11-19
SelfDOI 10.15027/35232
creator Kawata, Keisuke;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 3
issue Issue 6
date of issued 2013-10
SelfDOI 10.15027/35097