creator Kihira, Kenji; Kadoyama, Masayuki; Miyake, Katsushi; Kitaura, Teruaki; Kimura, Yasuhiro; Yoshida, Minoru; Fukuchi, Hiroshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 4
date of issued 1994-12
creator Ikeda, Hiroaki; Kihira, Kenji; Kuwata, Naoharu; Arai, Shigeaki; Kimura, Yasuhiro; Miyake, Katsushi; Kitaura, Teruaki; Fujimura, Kingo; Kuramoto, Atsushi; Fukuchi, Hiroshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 45
issue Issue 2
date of issued 1996-06
creator Imai, Keisuke; Munehisa, Yumiko; Yoshikuni, Yoshiko; Morita, Tadayuki; Nomura, Hiroaki; Kimura, Yasuhiro; Mimaki, Yuichi; Kihira, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 61
issue Issue 1
date of issued 2012-03
creator Ishihara, Aiko; Miyachi, Takafumi; Nakamura, Takeshi; Ohtsuki, Toshiho; Kimura, Yasuhiro; Kihira, Kenji; Yamawaki, Takemori; Matsumoto, Masayasu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 3
date of issued 2011-09
creator Shibata, Yuuka; Ikeda, Hiroaki; Kihira, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 56
issue Issue 3・4
date of issued 2007-12
creator Kimura, Koji; Sawa, Akihiro; Akagi, Shinji; Kihira, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 56
issue Issue 1・2
date of issued 2007-06
creator Morita, Katsuya; Hamamoto, Masahiro; Arai, Shigeaki; Kitayama, Shigeo; Irifune, Masahiro; Kawahara, Michio; Kihira, Kenji; Dohi, Toshihiro;
journal title Brain Research
volume Volume 1057
issue Issue 1-2
date of issued 2005-09-28
creator Arai, Shigeaki; Morita, Katsuya; Kitayama, Shigeo; Kumagai, Kei; Kumagai, Michiko; Kihira, Kenji; Dohi, Toshihiro;
journal title Brain research
volume Volume 964
issue Issue 1
date of issued 2003-02-21